- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. júla 2012

Presadzujme, ale tiež rešpektujme...

(Úvaha Vlada Gregora)

Často máme sklon myslieť si, že žijeme v akejsi veľmi modernej a stále vzdelanejšej, múdrejšej a pokrokovejšej dobe. Pritom problémy a starosti bežných ľudí, možno už od čias neandertálcov, boli a sú práve tak intenzívne a dôležité ako naše – minimálne pre nich.
Vidíme teraz problémy a rozpory medzi klérom, veľké a poctivé snahy o reformy aj u tých najbližších susedov. Možno by k väčšiemu optimizmu stačilo uvedomiť si, že "kto sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom". Samozrejme, týmto sa myslí opravdivým učeníkom a nasledovníkom a nielen slovným vykladačom a žonglérom.

Takisto si úprimne myslím a poviem to bez hanby, že biblickú knihu Kazateľ považujem za hlbšiu a filozofickejšiu než predstavuje Sokrates, Platón a Aristoteles dohromady, nehovoriac už o slovných ekvilibristikách, zbytočných komplikovaniach a na efekt hraných „učenostiach“ moderných filozofov.
Je smutné, že niekedy akoby sme v Cirkvi nechápali ani ten krásny termín "sloboda Božích dietok". My nemôžeme predpisovať ľuďom, čo majú robiť, ak ich a priori považujeme za jednoduchších, nevzdelanejších, alebo dokonca amorálnejších. My možno máme určité vzdelanie a schopnosti a vidíme nedostatky u tých druhých a možno aj hlúpejších, ale chápeme do dôsledkov ich reálne starosti a možno nereálne a naivné túžby? Žiadne zmeny štruktúr a žiadne modernizácie vieru a Cirkev nespasia, ak v tom nebude Duch Svätý a pravá sloboda. "Poznáme pravdu a pravda nás vyslobodí", ale pravdu dokážeme spoznať, len ak sa úprimne dokážeme pozrieť do našich dioptrickejších a náročnejších očí, než majú tí, ktorým chceme niečo vyčítať a reformovať ich.
Bývam kritický voči židovstvu, jeho nárokom na absolútnu exkluzivitu a maximálnu nevyhnutnosť, ale nepodliehame my kresťania, zvlášť tí vyššie postavení, podobným pokušeniam? Nevyhnutne musím aj jedno židovské pravidlo pochváliť, hoci pochybujem, že sa ešte dodržiava. Ide o to, že každý rabín musel ovládať aj nejaké remeslo, aby sa v prípade potreby dokázal uživiť aj ináč ako mletím hubou.
Samozrejme, netvrdím nikde vo svojich už rozsiahlych spisoch, že kresťanstvo a katolíctvo zvlášť neurobili a nerobia žiadne chyby. Ale jednako som presvedčený, že katolicizmus a aj pravoslávie (spomeňme si len na jeho dávnu a úprimnú úctu k žobrákom ) sa najmenej odchýlili od Kristovej zvesti v tom, že nepreceňujú natoľko svoju vlastnú múdrosť a reálne a či nereálne výsledky a výkony zapríčinené vlastnoručne získanými úžasnými schopnosťami.
Donekonečna omieľame, že pokora a jednoduchosť sú najväčšími cnosťami, a pýcha a posudzovanie sú najväčším hriechom a pritom nepochopiteľne a nenápadne upadáme do toho stavu, ktorého sa hrozíme  a všemožne sa mu snažíme vyhnúť. My môžeme naše spoločenstvá a aj Spoločenstvo, teda Cirkev a Ekléziu budovať len na základe skutočnej viery, dôvery, vzájomnej lásky, uznania, odpustenia a nezištnej pomoci. Bez tohto správania sa nemožno páčiť Bohu – ani pri tej najväčšej snahe o presvedčivosť, modernosť a originalitu. To platí aj pre reformátorov, aj pre antireformátorov. Ak má viera v Ježiša prežiť, musia sa jej vyznávači a predstavitelia menej starať o svoje záležitosti a posty  a viac o problémy, biedu a starosti im zverených ovečiek.

Autorom príspevku je filozof, knihovník a publicista Vlado Gregor.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.