- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. júla 2012

Prijímanie darov


Potreba či túžba povýšiť holé  jestvovanie na uvedomelé bytie je zakódovaná v každom človeku. Z toho zrejme prýštia naše tvorivé úsilia a aktivity.
Gramotný človek chce svoju gramotnosť využiť. Kultúrny človek pracuje (na sebe), vzdeláva sa, číta, vyhľadáva všetko pekné, dobré a pravdivé, lebo to ho napĺňa a obohacuje. Staré pravidlo Ora et labora et lege (Modli sa a pracuj a čítaj) nestratilo nič zo svojej hodnoty ani v súčasnosti.

Veľké umenie nevzniká každý deň, je veľkým a vzácnym darom. Ale prijímať treba aj menšie dary. Na druhej strane, treba vedieť rozpoznať a odmietnuť dary falošné, ktoré vlastne ani nie sú darmi, ale údermi, spôsobujúcimi zranenia.
Prichádza mi na um ďalšie múdre pravidlo: Poznaj sám seba! Kto pozná sám seba, vie lepšie rozlíšiť dar a nedar, pravdu a klam, umenie a pseudoumenie.

Úryvok zo zbierky úvah Stopy v priestore.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.