- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. júla 2012

Spájať lásku a poznanie


Filozofovať znamená kriticky uvažovať o princípoch bytia, poznania, života – skúmať, preverovať, analyzovať a získané poznatky následne syntetizovať do vyššej jednoty. Filozofia by mala byť (v istom zmysle) našou vrcholnou činnosťou smerujúcou k vytváraniu osobného celistvého svetonázoru. Pravá filozofia, ako naša existenčná záležitosť, sa musí prežívať; nejde ani tak o vedomosť, ale najmä o múdrosť.

Filozofia je láska k múdrosti (jej pomenovanie sa skladá z dvoch gréckych slov: filein – milovať a sofia – múdrosť). A múdrosť spočíva v poznávaní a realizovaní zmyslu života. Pravý filozof je milovníkom múdrosti a poctivým hľadačom i zástancom pravdy. Vo filozofii sa tak spájajú najvyššie hodnoty ľudského života: láska a poznanie.
Filozofia spracováva myšlienky, formuluje koncepcie a formuje predstavy o živote. Filozofiu možno oprávnene považovať za ústrednú vedu, ktorá syntetizuje naše poznanie. V nej by sa mali stretať prírodné a spoločenské vedy s teológiou, lebo k úplnému ľudskému poznaniu môžeme dôjsť iba spojením a spoluprácou prirodzeného (rozumového) a nadprirodzeného (zjaveného, teologického) poznania.

Úryvok zo zbierky úvah Stopy v priestore.

1 komentár:

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.