- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. júla 2012

Dobrý návod na život


Kresťanstvo, to nie je len náboženstvo v bežnom zmysle slova. Kresťanstvo totiž predstavuje úplný antropologický model, inými slovami, ponúka človeku dobrý návod na život a dáva uspokojivé odpovede na všetky dôležité ontologické otázky, ale aj na otázky praktického života.
Kresťanstvo je jedinečné – zjavuje nám trojjediného Boha a zvestuje zákon lásky.
Z filozofického hľadiska, teda z hľadiska prirodzeného rozumu, hlása to, čo neodporuje nášmu rozumovému poznaniu, naopak, rozširuje ho a dáva mu hlbší zmysel.

::
Viac v zbierke úvah na každý týždeň v roku Stopy v priestore
alebo tiež na stránke Kresťanský idealizmus.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.