- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29. júla 2012

Tak som...

(Aforizmy Jozefa Páleníka)

::
K lekárovi vôbec nechodil. Bol mazaný všetkými masťami.
::
Chcel sa dostať na vyššie miesto, preto si podložil pod nohy stoličku.
::
Vždy vedel dodržať slovo. Nikdy však nie celé.

::
Cieľ si vytýčili, ale trasu k nemu nie.
::
Aj v škole života možno prepadnúť.
::
Bola taká krásna, že na nej oči nechal. Chcel sa po ne vrátiť, avšak bez nich nevidel na cestu.
::
Chcel prekročiť svoj tieň, ale ten papľuh sa štorcoval, až kým slnko nezašlo.
::
Zostal mu rozum stáť, a za ten svet ho nemohol naštartovať.

::
Autorom príspevku je Jozef Páleník.
V PriestorNete nájdete viac: Tak som si...

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.