- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. augusta 2012

Otvoriť sa pravde


Žijeme v ovzduší skeptickej nedôvery voči pravde a možnostiam jej poznávania. Podliehame mylnej predstave, že všetky postoje a názory sú rovnocenné a svojím spôsobom správne, a to i vtedy, keď si protirečia.

Takéto nazeranie na svet je prejavom bezzásadového pluralizmu a falošnej tolerancie. Sme svedkami paradoxnej situácie: na jednej strane sa stále množia poznatky o jednotlivostiach (zvlášť v prírodných vedách), na druhej strane chýba ich začlenenie do celku či systému. Zdá sa, že čím viac vieme o hmotnom svete, tým ťažšie nachádzame vnútornú rovnováhu. Človek sa pod ťarchou poznatkov a dočasných úspechov uzavrel pred základnou otázkou o zmysle svojej existencie.
Ruský mysliteľ V. S. Solovjov pripomína nutnosť rozlišovania medzi pravdou a mienkou: „Pravda je jedna a tá istá, kým ľudské mienky sú mnohoraké a protirečivé.“ Preto je tak dôležité otvoriť sa pravde.
Ak neuznáme to, čo nás presahuje, ak poprieme všeobecne uznávané a celé veky potvrdzované mravné normy, skĺzneme do chaosu.

::
Úryvok zo zbierky úvah na každý týždeň v roku Stopy v priestore.

2 komentáre:

  1. Dostupnosť nových poznatkov je v istom zmysle ,,skúška ohňom" človeka, jeho schopnosti ich prijať a vytvoriť si vlastný názor v kompatibilite s etickými hodnotami. Ak neobstojí, v priebehu niekoľkých storočí sa zahubí sám....

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.