- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. septembra 2012

Cesta do pekla

Zrkadlo týždňa - 36/2012

Začiatok nového školského roka bol poznačený rozruchom okolo otvoreného listu ministrovi školstva SR, ktorého autorkami sú dve učiteľky základnej školy v Dobšinej (Eleonóra Liptáková, Erika Polgáriová). List bol síce zverejnený už v júni (šíril sa hlavne prostredníctvom internetu), ale v uplynulých dňoch zarezonoval nanovo. Týka sa problematiky sociálne neprispôsobivých ľudí, hlavne z aspektu školského vzdelávania.
Spomínaný list je plný emócií a rozhorčenia. Autorky sa v ňom zmieňujú o zle nastavenom a nespravodlivom sociálnom systéme, kritizujú pozitívnu diskrimináciu, ktorá podľa nich ešte zvýrazňuje problémy s neprispôsobivými občanmi. Poukazujú zároveň na nevyhovujúci školský systém, byrokraciu a formalizmus, neustále samoúčelné reformy a reformy reforiem.

V súvislosti so žiakmi z problémových rodín (takmer výlučne sú to žiaci rómskeho pôvodu) píšu o "totálnej anarchii", ktorej sú svedkami, a načrtávajú kontúry každodennej reality v ich škole (záškoláctvo, agresivita, sexuálne obťažovanie nielen spolužiakov, ale aj učiteliek, celková zaostalosť, nedostatočná hygiena, nezáujem o vzdelanie...). Okrem iného uvádzajú: "Neprispôsobiví spoluobčania si veľmi rýchlo zvykli na výhody, ktoré im štát ponúka a stotožnili sa s myšlienkou, že všetko dostanú zadarmo..."
Treba oceniť odvahu autoriek. Otvorene vyjadrili svoju nespokojnosť a priamo pomenovali problémy s istou skupinou obyvateľstva, ale aj niektoré problémy celospoločenské. Terajší vývoj podľa nich smeruje k občianskym nepokojom alebo dokonca k vojne, lebo napätie narastá a spolu s ním narastá politický radikalizmus (osobitne na východnom Slovensku, kde je rómska menšina najpočetnejšia).
Autorky teda bez okolkov a zrejme pravdivo popísali situáciu. Keď sa však pokúšajú predostrieť možné spôsoby riešenia, triafajú dosť nepresne a úplne mimo sú pri pokuse odhaliť koreňové príčiny neutešeného stavu.
Dá sa súhlasiť s tým, že platný sociálny systém je zle nastavený a nahráva príživníkom, fakticky diskriminuje riadnych občanov a platičov daní - jeho zásadná zmena je žiaduca. Možno tiež súhlasiť s návrhom na zriadenie internátnych škôl pre problémové skupiny detí. No niektoré návrhy autoriek listu sú scestné. Žiadajú napríklad posilnenie výchovy k manželstvu a rodičovstvu, ako aj sexuálnej výchovy (na úkor vyučovanie náboženstva!) a dodávajú, že namiesto múky treba problémovým ľuďom radšej rozdávať prezervatívy... Ale aký zmysel by malo rozdávanie prezervatívov, keď (podľa ich vlastných slov) títo ľudia považujú plodenie detí za zárobkovú činnosť? A aký spôsob sexuálnej výchovy chcú praktizovať na deťoch, ktoré nemajú ani základné hygienické a kultúrne návyky, nevedia ani poriadne rozprávať, sú špinavé, chabo oblečené a hladné?!
Je zarážajúce, že autorky na jednej strane hovoria o morálnom úpadku spoločnosti a na druhej strane žiadajú zrušenie náboženskej výchovy. Nepriamo tak vinia náboženstvo. Podľa nich "náboženstvo je súkromnou záležitosťou každého človeka". Tým však prezrádzajú, že svojimi postojmi sa v podstate neodlišujú od tých, ktorí ten úpadok skutočne spôsobili (verejní činitelia presadzujúci hodnotový relativizmus, sekularizmus a multikulturalizmus). Jediný rozdiel vidím v tom, že ony nežijú v Bratislave či v Bruseli, ale tam, kde sa ich spomínané problémy priamo a bytostne dotýkajú.
Práve a jedine (kresťanské) náboženstvo dáva pevný základ spoločenskej morálke, umožňuje rozlišovať dobro a zlo, morálne a nemorálne. Bez tohto základu je etika len etiketou a hodnoty iba záležitosťou dohody či skôr prospechu. Potláčanie náboženstva, respektíve jeho zatláčanie do súkromnej sféry je cestou do pekla.

::

2 komentáre:

  1. Anonymný10.9.12

    Krestanstvo dava zamer, moznost aj vsetko ostatne prave k tym veciam, ktore autorky popisuje. Vzdy im bude odpustene. Zialbohu, nabozenstvo uz davno nema s bohom nic spolocne, je to len prostriedok ako vytlct peniaze...Ved precitajte si bibliu a porozmyslajte nad nou a nevnimajte to co Vam vravia v kostole.

    OdpovedaťOdstrániť
  2. Anonymný12.9.12

    Ak človek potrebuje postrašiť peklom aby rozoznal dobré od zlého a zlé nekonal, je na tom dosť biedne.

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.