- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30. septembra 2012

Ťažko uveriť

Zrkadlo týždňa - 39/2012

Nie je to správne a nemožno to schvaľovať, ale obchádzanie daňových predpisov sa dá pochopiť, ako-tak sa dá pochopiť aj trebárs nelegálna výroba alkoholu. Do poslednej chvíle som však neveril, respektíve nechcel veriť, že niekto úmyselne primiešaval do alkoholu jedovatý metylalkohol, hoci aj nešlo o úmysel zabiť, ale zarobiť. No výsledky vyšetrovania sú jednoznačné a mne zostáva rozum stáť.

V súvislosti s touto českou metanolovou kauzou, ktorej obete (úmrtia a poškodenia zdravia) sa rátajú na desiatky, vyvstávajú mnohé otázky. Čo všetko obsahujú nápoje a potraviny, ktoré kupujeme? Neponúka sa nám len pekne zabalený (škodlivý) odpad? Ešte stále si myslíme, že žijeme v osvietenej pokrokovej dobe?
Súčasná kríza je hlavne krízou morálnou. A paradoxne - živí ju nie nedostatok, ale nadbytok. Pretože s jedlom rastie chuť a s konzumným spôsobom života rastie nutkanie konzumovať stále viac a viac...
História je učiteľkou života. Mali by sme sa z nej poučiť. Nejedna civilizácia či ríša zanikla pre svoje bohatstvo a nemravnosť. Zdá sa, že zánik našej západnej civilizácie je iba otázkou času.
Na záver by som rád odcitoval z pozoruhodnej knihy nemeckého autora Petra Seewalda s názvom Ježiš Kristus (Biografia). Kniha vyšla nedávno po slovensky v preklade Blažeja Beláka (Trnava, Spolok svätého Vojtecha 2012). Citujem zo strany 514:
"V dnešnej situácii ľudstva vidíme, aké zničujúce môže byť správanie, ktoré sa odchyľuje od Ježišových princípov. Keď sa ateistický človek stavia do pozície pána nad samým sebou a v bezmedznej žiadostivosti, nehľadiac na nijaké hodnotové kritériá, všade, kam príde, podniká bezostyšné výpravy za ziskom, všetko ohrozuje a ničí. Takýto človek je pliagou pre národy, hrozbou pre civilizovaný svet a jeho ekologické a duchovné rezervy."

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.