- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. októbra 2012

Ad: Otvorený list ministra kultúry

Zrkadlo týždňa - 40/2012

V Literárnom týždenníku č. 33-34 je na prvej strane publikovaný otvorený list ministra kultúry Marka Maďariča "adresovaný ústavným činiteľom, predstaviteľom kultúry, školstva, cirkví, tretieho sektora a v neposlednom rade aj súkromným televíznym vysielateľom" (autor ho uverejnil aj vo svojom blogu). Píše sa v ňom o stupňujúcej sa vulgárnosti a nekultúrnosti v programoch našich komerčných televízií, najmä v súvislosti s takzvanými reality šou.

Ako to už býva, reakcie na list boli rôznorodé. Myslím si však, že bez ohľadu na osobu či meno práve úradujúceho ministra obsah listu zodpovedá skutočnosti a vyjadruje odôvodnené obavy z degenerácie kultúry a následnej "dehonestácie a barbarizácie ľudí". List teda vítam a spolu s pánom ministrom verím, že podnieti konštruktívnu diskusiu vedúcu k zvráteniu negatívneho trendu (aj keď si uvedomujem hlboké korene problému - isto sa nedá riešiť len zmenou či reguláciou televízneho vysielania).

Aktuálne číslo Literárneho týždenníka prináša tiež stanovisko Spolku slovenských spisovateľov k predmetnému listu, pod ktorým je podpísaný predseda SSS Ján Tužinský a tajomník Pavol Janík. Dovoľujem si ho tu uviesť v plnom znení:

Spolok slovenských spisovateľov podporuje posolstvo obsiahnuté v otvorenom liste ministra kultúry a konštatuje, že najvýznamnejšie, najpočetnejšie a najstaršie združenie literárnych tvorcov na Slovensku, ktorého tradície siahajú do roku 1923, sa vždy usilovalo esteticky a eticky zveľaďovať slovenskú spoločnosť, čo sa dlhodobo prejavuje aj v edičnej činnosti Vydavateľstva SSS a v publikačných aktivitách časopisov SSS Literárny týždenník a Dotyky.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.