- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. októbra 2012

Dielo je znak


Náš veľký mysliteľ Ladislav Hanus v diele Človek a kultúra napísal, že prvou úlohou kultúry je formovať slobodného človeka a cez neho slobodný svet. Človek je komplexnou jednotou tela a ducha. K podstate jeho slobody patrí rozumnosť: skutky, aby boli slobodné, musia byť uvedomelé a uvážené. Keď teda vypovieme, podľa Hanusa, že človek je bytosť tvoriaca kultúru, vypovieme zároveň, že človek je mravná bytosť, ktorú zaväzuje mravná norma.

Tieto slová platia i dnes, platia bez ohľadu na dobové módne názory... Mali by sme smerovať k tomu, čo nás presahuje, a to aj v oblasti umenia. Dielo je znakom tvorcu.
Sme ľudia: premýšľame, rozprávame, konáme, budujeme, niekedy rúcame. Pokúšame sa vytvoriť niečo hodnotné. Pravé umenie sa zakladá na úsilí o harmonickú jednotu krásy, pravdy a dobra – to je moje osobné presvedčenie – umelec by mal byť nositeľom vízie obohacujúcej svet.

::
Úryvok zo zbierky zamyslení Stopy v priestore.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.