- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. októbra 2012

Nasledovať Kristov príklad

Vlado Gregor
(Úvaha Vláda Gregora)

Celý svoj už pomerne dlhý život sa snažím o porozumenie medzi ľuďmi, zvlášť medzi veriacimi. Je to vskutku sizyfovská práca a dlho som nevedel pochopiť, prečo sú medzi kresťanmi osobné urážky, dehonestationes ad personam, častejšie a intenzívnejšie ako u tých či už programových nevercov, alebo u tých, ktorí sú voči akýmkoľvek ideám inertní a ľahostajní. Roky už čítam aj Sväté písmo a sú tam mnohé záhadné a paradoxné texty. Láskyplný Kristus napríklad hovorí o tom, že neprišiel priniesť pokoj, ale oheň a meč, rozdelenie a nenávisť medzi často najbližšími ľuďmi. Hlása síce zmierenie a lásku aj k nepriateľom, ale popritom nás vystríha, že beda nám bude, keď všetci ľudia budú o nás pekne hovoriť.

Ak chceme nasledovať Kristov príklad, musíme sa naučiť nazývať veci pravými menami, môžeme pritom byť aj vtipní a ironickí, ale nikdy nevytvárajme z našich protivníkov, ba z celých skupín, obraz nepriateľa, nedémonizujme a nenálepkujme ľudí. Kresťania paradoxne často obracajú príkazy svojho vzoru na pravý opak a omnoho menej ako ich oponenti sa riadia návodom, aby nesúdili a neboli súdení, aby nemerali druhým zlou mierou, akou im potom namerajú oni. Občas tých druhých dokážu nezmyselne popudiť takým spôsobom, že neočakávaná miera bude jeden krát dva metre plus ešte nejaký ten meter pod zem. Isteže musíme byť pripravení obetovať aj život, ale asi by to nemalo byť pre hlúposti, neznášanlivosť a pohŕdanie inými, podľa nás bezcharakternejšími a neschopnejšími...
Náš zakladateľ Kristus vedel byť riadne tvrdý voči vybraným skupinám ľudí, zvlášť voči takým, ktorí sa cítili vyberanejší ako iní. Ale nejaké konkrétne a menovité útoky v evanjeliách nenachádzame, tuším iba ambiciózneho Herodesa raz nazval líškou, aj to až potom, keď ho obvinili, že chce Ježiša zabiť. Pritom mnohí z týchto Kristových sympatizantov už zakrátko kričali s davom pred Pilátom: " Ukrižuj ho!" 
Vydeľovaním sa od "iných", nálepkovaním celých skupín ľudí a odkazovaním ich do rôznych nezmeniteľných táborov, ktoré sa možno rodia len v našich hlavách, skutočne nič nevyriešime, pílime si konár sami pod sebou a dávame nekresťanom žiarivo jasný príklad, ako sa nemajú správať. Aby som to povedal obraznejšie, nie je problém rozbiť akvárium a uvariť z jeho obsahu polievku, ale ťažko už z tej polievky znovu stvoríme akvárium. Modlime sa teda, aby Kristus pri svojom druhom príchode naozaj našiel vieru na Zemi a aby sme ju nezničili práve my, jeho najhorlivejší prívrženci.

::
Autorom príspevku je Vlado Gregor.

1 komentár:

  1. Dalo by sa polemizovať o tom, či sú medzi kresťanmi naozaj častejšie osobné urážky, alebo či viac súdia druhých.
    Ak je to tak, vidím dve možné príčiny: po prvé, kresťania nie sú vo veciach svetonázoru ľahostajní a po druhé, citlivejšie vnímajú nespravodlivosť a hriech.
    Ale aj v tomto záleží na miere. Niekedy je lepšie zastarieť sa do iného, ako si ho nevšímať a tváriť sa, že nič nevidíme.

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.