- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. októbra 2012

K smerovaniu kultúry


Umenie a masová kultúra či zábava majú na ľudí dneška nepochybne veľký vplyv, do značnej miery sa podieľajú na formovaní spoločenskej mentality a na druhej strane ju odrážajú. Ide o účinnú spätnú väzbu, v ktorej hrajú dôležitú úlohu moderné informačné technológie. Vplyv kresťanstva na túto sféru je však minimálny.

V našom prostredí sa vytvorila kultúrna línia bez viery, bez duchovnej dimenzie, nenáboženská alebo priamo protináboženská. A stala sa dominantnou – všetko ostatné dostáva nálepku nemodernosti. Umelecké snaženia sa tak dostali do bludného kruhu, kde je zdanlivo všetko možné, pričom na morálne kritériá sa neberie takmer žiaden ohľad.
Je úlohou najmä kresťanskej inteligencie pracovať a vyvíjať úsilie, aby sa kultúra dostala z krízy, v ktorej sa nachádza. Ak chceme pomôcť sebe a ľuďom po nás, musíme poctivo hľadať možné riešenia, ísť cestou dôsledného rozlišovania a obrody. Obnovenie rovnováhy nepríde samo, je podmienené prijatím takého systému myslenia, ktorý nebude jednostranný a zahľadený do seba, ale bude v pravde zohľadňovať celú skutočnosť.
::
Čítajte viac: Stopy v priestore.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.