- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. novembra 2012

Románový kaleidoskop


Anton Hykisch: Rozkoše dávnych čias
Martin, Matica slovenská 2009

Rozsiahly román známeho spisovateľa Antona Hykischa (1932) je pestrým obrazom života na Slovensku v uplynulých desaťročiach. Zachytáva obdobie od konca prvej svetovej vojny až po súčasnosť (január 2009), s dôrazom na druhú polovicu minulého storočia. Ťažiskovým bodom je rok 1968, od ktorého sa dej odvíja smerom dozadu i dopredu po časovej osi.

Román miestami pripomína kaleidoskop: sled udalostí, príbehov, zážitkov, spomienok, úvah i výňatkov z dobovej tlače, pričom väzby medzi jednotlivými obsahovými zložkami nie sú vždy dostatočne pevné a niektoré motívy či vsuvky sa javia ako nadbytočné (coburgovská téma). Dielo je rozdelené do kapitol, ktoré sú označené letopočtom, spája ich plynutie času a hlavná postava spisovateľa Andreja Hybeša.
Rozkoše dávnych čias sú do značnej miery autobiografické – poukazuje na to aj podobnosť životného príbehu hlavného hrdinu so životopisom autora. V románe vystupujú viaceré reálne existujúce (historické) postavy (s pozmenenými menami), čo v spojení s faktografickými, reportážnymi prvkami dáva dielu príchuť politického trileru, avšak bez strhujúceho vyvrcholenia a záveru.

Napriek spomenutým výhradám možno povedať, že ide o veľký generačný román, ktorý nešuští papierom, ale šumí v ňom život. Vyjadruje pocity a skúsenosti isto mnohých ľudí, a to najmä z obdobia, keď u nás držali moc komunisti. Celým textom sa prelína spor medzi katolicizmom a komunizmom, medzi hlasom svedomia a hlasom doby... Jednoducho, Anton Hykisch napísal zaujímavú knihu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.