- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. januára 2013

Zbierka básní Priečny rez


Ján Maršálek: Priečny rez
Bratislava, Post Scriptum, 2012

Človeku sa môže zdať, že sa s ním autor iba hrá, no je to „hra naozaj“, a preto sme odkázaní „prekladať“ si verše a básne do svojej reči, pátrať po ich zmysle a neustále si onen zmysel uvedomovať.
Pre básne Jána Maršálka je to príznačné a podstatné, až vlastné. Kvadratúrna citlivosť, s ktorou pristupuje k písaniu a k básni, je obdobná citlivosti, s akou potom básne pristupujú k nám. Kvadratúra časokruhu zostáva nevyriešená, lebo je riešiteľná len „mimo rýmov“, mimo času a mimo priestoru. Mimo všetkého, čo máme k dispozícii. Majúc toto na pamäti, dozrievame na svoje korene.

Peter Chorvát (citované z prebalu vydania)

Kniha vyšla vo vydavateľstve Post Scriptum, kde si ju možno aj objednať.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.