- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. januára 2013

Líce a rub

Vlado Gregor
(Glosa Vlada Gregora)

Človek, a zvlášť muž, túži po veľkých výkonoch, či už fyzických alebo intelektuálnych. Časom a vďaka Bohu však väčšinou príde na to, že podstatné pre život a pre spásu je mať rád iných ľudí a rešpektovať ich takých akí sú.
Je iste dôležitá sloboda a možnosť rozvoja, aj možnosť konkurencie a prejavenia rôznych vynikajúcich vlastností a talentov. Totalita, či už náboženská alebo protináboženská, totiž kŕmi ľudí sladkými rečami a snaží sa im, možno aj s dobrými úmyslami, zabrániť v uplatňovaní tých vlastností, ktoré sú z jej pohľadu nebezpečné, resp. bezohľadné a môžu aj škodiť. Ľudská sloboda a neustále ochutnávanie zo stále nových stromov poznania zas vedú často k strate lásky, milosrdenstva a súcitu k tým, ktorí na také poznanie a výkony momentálne nemajú predpoklady.

Je ale potom rozdiel medzi diktatúrou, totalitou, svojvôľou, hlúposťou a manipuláciou náboženskou a ateistickou? Rozdiel je asi v tom, a ja to zažívam od detstva, že je dôležité rešpektovať niečo, čo funguje mimo nás, nezávisle od nás a čo stojí vysoko nad kapacitami nášho chápania a hocijakých našich mimoriadnych schopností. Ľudstvom vytvorené organizácie a koncepty sú stále logickejšie, technickejšie a výkonnejšie, ale nakoniec nemilosrdne zomelú menej schopných a menej šikovných.
Tí akoby múdri a stále múdrejší možno stále lepšie dokážu možnosti zlepšenia odhaľovať a využívať, ale vôbec nedokážu odhadnúť a rešpektovať ľudí, ktorí smerujú k dobrote, láskavosti, zmierlivosti a potrebe férovej dohody. A to sú schopnosti, ktoré sú často v rozpore s tými hoci aj zdanlivo nadľudskými výkonmi. Práve tieto nie ľahko určiteľné vlastnosti a motivácie rešpektujeme ako naozaj nadľudské a vskutku sväté. K takýmto vlastnostiam, ktoré sú nevyhnutnou korekciou predchádzajúcou katastrofám a apokalypsám, sa žiaľ dá dopracovať len za cenu utrpenia. Sú to ciele možno nelogické a nepochopiteľné, a tie obety a ústupky svätých ľudí nám pripadajú zbytočné, ale v Božích rukách majú zmysel a majú aj celkom konkrétny význam pre ľudstvo a jeho dejiny.
Pri obyčajnom ženskom vyšívaní vidíme pekný predok výšivky, ale nevidíme omnoho škaredší rub. To, aký je ten konečný produkt pekný a potešujúci, dokáže odhadnúť podľa rubu len ten, kto ho vytvára, teda tá osoba, ktorá sa nám podľa iných svojich vlastností môže zdať hlúpa a nedokonalá a my môžeme mať dojem, že všetko by sme dokázali lepšie ako ona. Ak ale nezvládame to konkrétne tvorenie, ktoré sa v tomto prípade nazýva obyčajným vyšívaním, nemôžeme jej konkurovať v odhade toho, ako pekne môže konkrétny a konečný produkt vyzerať.
Náš život je proces omnoho zložitejší ako raz a konečne naučená produkcia, ale môžeme mať dôveru, že stojí pri nás niekto, kto na tento proces dozerá, fandí nám, odmeňuje nás a občas aj nevyhnutne trestá. Hlavne tú pýchu...

::
Autorom príspevku je Vlado Gregor.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.