- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31. marca 2013

Čo je hore


Zrkadlo Písma – 13/2013

Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!
(Kol 3, 1-2)

Máme hľadať to, čo je hore – čo je vyššie, ušľachtilejšie, dôstojnejšie... Vždy a vo všetkom máme uprednostňovať pravdu, dobro a krásu. Kto nás presviedča, že náboženstvo obmedzuje človeka?

Apoštol Pavol vyzýva hľadať spásu skrze Ježiša Krista. Napriek tomu, ba práve preto, že žijeme vo svete, ktorý pripomína trh márnosti. Z trasoviska prázdnych slov a falošných sľubov, z osídel hriechu a smrti nás vyvedie iba Syn poznajúci cestu k Otcovi a Pôvodcovi všetkého.
Život bez Boha či dokonca proti Bohu človeka vrhá do bezútešnej prázdnoty života bez zmyslu. Parafrázujúc slová nášho kardinála Korca: Boh je garantom dôstojnosti každej ľudskej osoby.

::
Predchádzajúce zamyslenie: Pád a povstanie.
::
PriestorNet :: niečo navyše.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.