- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24. marca 2013

Pád a povstanie


Zrkadlo Písma – 12/2013

Ježiš Kristus, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom; a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.
(Flp 2, 6-7)

Na Ježišovi Kristovi sa lámu dejiny i ľudské osudy. On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých (porovnaj: Lk 2,34). On vyvoláva triedenie duchov. Niektorí ľudia idú za ním, iní sa stavajú proti nemu.

Takto o Ježišovi píše súčasný nemecký spisovateľ Peter Seewald: „Ten skromný muž z Nazareta, ktorý nič nemá a nič nepotrebuje, ktorý je v ničom všetkým, sa stal absolútnym stredom každej morálky, každej etiky, jediným jadrom toho, o čo by malo ísť. Bodka. To je miera. To je stred. To je cesta a život...“ (In: Ježiš Kristus – Biografia; SSV 2012, s. 357).

Ježišovo učenie vypĺňa prázdnotu a vlieva nádej do srdca človeka. Nie nejakú obyčajnú, prízemnú, prchavú nádej, ale nádej na večný život (na život, ktorý má zmysel). A predsa sa mnohí stavajú proti nemu... Boj dobra a zla pokračuje, čas sa napĺňa, dejiny smerujú k svojmu rozuzleniu.

::
Predchádzajúce zamyslenie: Medzi dobrom a zlom

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.