- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. marca 2013

Coincidentia oppositorum


Vlado Gregor
(Pôstne zamyslenie Vlada Gregora)

Väčšina ľudí žije svoj život tak, ako môže, a pomáha si, ako vie. Práve preto je posolstvom kresťanstva pokánie, zmierenie a odpustenie. Je fakt, že mnoho kresťanov podľa toho nežije, ale je aj fakt, že podľa toho nežijú ani naši protivníci a osočovatelia.

Ľudia iste potrebujú vzory a ideály, chcú mať pred niečím úctu, majú potrebu klaňať sa a adorovať. Môže a má to tak byť, ale nech nerobia zo svojich vzorov, predstaviteľov a svätých predchodcov modly a voskové figuríny, neživé, necitlivé a akoby dokonalé...
Veď aj náš najväčší vzor Ježiš Kristus sa ohradil, keď ho nazývali dobrým učiteľom. Sám sa dokonca nazýval synom človeka, čo vtedy znamenalo dať najavo: som obyčajný človek, taký, ako vy, s tými istými trápeniami a starosťami, túžbami a radosťami... Práve preto nepochybujem, že bol Boží synom, lebo ho tak nazvali druhí. Autoritu si človek nemôže objednať ani dosiahnuť nejakým nárazovým aktom, musí si ju trpezlivo budovať.
Keby sa ľudia nehrabali za mamonou či kariérou a nešli by preto cez mŕtvoly, ako by bolo dobre na svete! Takisto, keby sa nestarali do druhých, ale každý sám o seba... Keby bolo keby, boli by sme v nebi, a keby sme neokusovali trpkú realitu a ľudskú debilitu, nepoznali by sme ani Božiu a večnú autoritu.
Učene sa toto zjednotenie protikladov nazýva coincidentia oppositorum. Je to mystický termín, ale dá sa zažiť aj v bežnom živote, a čím je ten život ťažší a tvrdší, tým prídeme k tej mystike rýchlejšie a istejšie. "Maličká slzička neuškodí, bez nej sa dievčatko nenarodí," spieva sa v jednej z pekných slovenských pesničiek. Platí to aj pre chlapcov, z ktorých sa bez nejakej tej smoly, trapasov a krívd ťažko stanú múdri, šikovní, vzdelaní a navyše aj charakterní a nezištní muži. Tie posledné dve vlastnosti nie sú len čerešničkou na torte, bez nich tie prvé tri strácajú zmysel!
Majme teda vždy podozrenie voči tým príliš vzorným a bezchybným, ktorí nás udivujú vyžehlenými frázami a tvrdeniami o možnosti byť dokonalými a ešte dokonalejšími. Aj v matematike platí, že stopercentnosť je väčšinou len teória a výraz stopercentnejší je vlastne logický nezmysel, učenejšie contradictio in adiecto.
Je teraz veľmi ľahké a pre niekoho zaslúžilé a občas aj ziskové nasadzovať somársku hlavu kresťanstvu a osobitne katolíctvu. V "Čiernej knihe katolíckej Cirkvi" sa hovorí o kvázi kresťanskom vyvražďovaní Indiánov, pričom práve duchovný Bartolomeo de las Casas sa ich zastával už za prvej generácie dobyvateľov. Prosperujúce redukcie, vlastne štátne útvary, kde sa Indiáni stávali civilizovanými ľuďmi, založili práve tí preklínaní jezuiti a boli zlikvidované pre závisť tých, ktorým to bránilo sa na úkor disciplinovanejších domorodcov obohacovať. Akoby sme nevedeli, že Cortés bol žoldnier, teda v modernej terminológii nájomný vrah a Pizarro začínal ako pastier svíň! O tom, aký výkvet Európy sa hrnul aj do severnej Ameriky sa takisto všeobecne vie a je to veľmi dobre zdokumentované.
Dalo by sa písať aj na iné témy, ale som stále starší a unavenejší, tak by som to zhrnul len do krátkeho záveru. Naozaj je to celé len a len o tom povestnom brvne vo vlastnom oku. Máme toho všetci za ušami a aj na rováši dosť, nevyhlasujme teda, aký nevinný a nezištný je náš boj o stále väčšiu kosť...

::
Autorom príspevku je filozof a publicista Vlado Gregor.
Prečítajte si o jeho knihe Svedectvo času.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.