- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. marca 2013

Medzi dobrom a zlom


Zrkadlo Písma – 11/2013

Toto hovorí Pán: Hľa, ja robím čosi nové, teraz to klíči, nebadáte? Áno, urobím cestu na púšti a rieky na pustatine.
(Iz 43, 19)

Čosi nové klíči v každej dobe. Hoci podstata zostáva. Pravda o živote sa nemení, iba sa obnovuje vždy, keď sa narodí ľudská bytosť. V každom človeku (tak dnes ako pred stáročiami) sa nanovo odohráva zápas medzi dobrom a zlom.

Alexander Solženicyn vo svojej knihe Súostrovie Gulag, spomínajúc na konkrétneho spoluväzňa, píše: „Nie, preňho sa ešte nezavrela cesta stať sa dobrým človekom. Ale len cez utrpenie. Cez utrpenie.“
Na inom mieste knihy Solženicyn vypovedá o žene (jednej z mnohých), ktorá podľahla boľševickej ideológii natoľko, že neprecitla ani po tom, čo ju nespravodlivo odsúdili a uväznili: „Takto však platí človek za to, že dušu, čo doňho vložil Boh – zveril ľudskej dogme.“

::
Predchádzajúce zamyslenie: Znovuzrodenie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.