- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. apríla 2013

Tajomstvo zla


Vlado Gregor
(Úvaha Vlada Gregora)
Jedným z veľkých argumentov proti náboženstvu býva to, že viac kriminality, chudoby a nevzdelanosti badať práve v krajinách, kde je veľa nábožných ľudí. Na druhej strane, vo viac religióznych oblastiach je paradoxne aj viac podpory, veselosti a radosti, než v tých regiónoch takzvane perfektnejších, vyspelých a dobre organizovaných.

Je v tom veľké tajomstvo, mysterium iniquitatis, zdroj nepokoja a neprávosti, že práve tým, že si ľudia  sami, vlastnými silami chcú vybudovať raj na zemi, prichádza k explózii zúfalstva, surovosti a vzájomnej nenávisti. Nad tým, ako nás práve trápenie robí ľuďmi viac ako blahobyt, sa čuduje už kniha Jób. Akoby satan so všetkými svojimi fintami bol naozaj len tým Božím poskokom.
Každý človek si buduje svoj sen, svoju stavbu a teší sa z nej, aj keď je tá stavba evidentne len úbohou chatrčou. Je to v medziľudských a konkurenčných sporoch tak, že ak si my niekoho nevážime, ani on si nebude vážiť nás, a ak my budeme bezohľadne kopať do tej stavby, ktorú si ten druhý buduje, a znevažovať ju, nakoniec dokope on nás a možno aj za pomoci druhých.
Kedysi jazdila po Bratislave električka s veľkým nápisom: Všetko je podvod, iba mlieko je voda. Pripadalo mi to ako zúfalý pokus nájsť aspoň nejakú logiku v tom marazme okolo nás, ktorý zvlášť dobre vidíme, keď sa na veci pozeráme odspodu.
Foto: Peter Horváth
Ako je to možné, že oveľa viac zúfalstva, nenávisti a stresu vzniká práve v krajinách, ktoré prestávajú Boha rešpektovať, kde už nemajú radosť z narodenia hlúpučkého dieťatka, ale z budovania vlastnej vzdelanosti, neomylnosti, neohroziteľnosti a veľkolepej kariéry? Je to akoby železné pravidlo, že kde sa stráca úcta k Bohu, stráca sa aj úcta k človeku. Je to práve tam, kde sa kostoly prerábajú na kultúrne domy a domovy dôchodcov; dôchodcov  občas aj takých, ktorí za ten svet nechcú, aby sa stali menej perfektnými a smrteľnými. Technika postupuje, vzdelanie napreduje, menej schopní a múdri sú vytláčaní na okraj, len tí snaživejší sú „in“ a „cool“ a ostanú takými do smrti. Aj ako matuzalemovia a matuzalemky budú mať krásne prsia a stopercentné penisy, len už zabudnú, na čo ich majú...
Je to maximálne smutné, ale aj maximálne povzbudzujúce, že z najväčších katastrof a ponížení často vzniká najväčšie dobro, radosť a rozmach. Historici to môžu sledovať pri štúdiu rôznych predvojnových, vojnových a povojnových nálad. Je v tom možno istý fatalizmus a zdá sa nám nelogické tvrdenie moslimov, že Alah rozdáva dobro a zlo tak, ako sa to jemu hodí, a my do toho nemôžeme vidieť a už vôbec sa nesmieme do toho starať a kritizovať to. Ako som sa snažil naznačiť, nejakú logiku to má, len to potrebuje kresťanskú korekciu, ktorá nazýva Boha Otcom a dovoľuje sa na tieto paradoxy a zdanlivé nelogickosti pýtať a dokonca mu ich vyčítať.
Modlime sa a prosme a naše trápenia trpezlivo nesme. Občas sa ale niekomu aj posťažujme a ak nemáme komu a tú našu drzú „hubu“ nám ešte drzejšie zapchávajú, tak sa posťažujme nášmu milovanému Bohu. Za určitých okolností nás on sám k tomu vyzýva. Ak si ostatní myslia, že máme len malú hodnotu a nerobíme žiadnu dobrotu, občas len Boh nám prejaví reálnu ochotu. Ak sa nám krivdí, ak nás urážajú a ohovárajú a my nechceme robiť to isté, spoľahnime sa na Boha, ktorý si nás určite vypočuje, aj keby si všetci zapchali uši; a často sa nás aj reálne zastane a tých povýšených machrov pošle s hanbou do dôchodku, občas aj predčasného.
Je to najťažšia vec na svete – dokázať prehltnúť urážky a nepomstiť sa za veľké pohŕdanie a surovosti. Prenechať odplatu Bohu je ale niekedy naozaj jediná cesta k vyliečeniu osobných aj spoločenských neduhov a problémov.
KYRIE ELEISON!
::
Autorom príspevku je Vlado Gregor.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.