- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25. mája 2013

Podľa viery

Zrkadlo Písma – 21/2013

Bratia, ospravedlnení z viery, žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze neho máme vierou prístup k tej milosti, v ktorej zotrvávame, aj sa chválime nádejou na Božiu slávu.
(Rim 5, 1-2)

Viera ospravedlňuje, umožňuje žiť v pokoji (so sebou samým), v milosti, v nádeji. Pravá viera, darovaná Ježišom Kristom – o takej píše apoštol Pavol v Liste Rimanom... Pane, daj nám takú vieru!

Blahoslavený ten, kto uverí, že Ježiš je Kristus, syn živého Boha – ešte síce padá pod ťarchou údelu, tlačí ho čas a zrádza slabnúce telo, ale už vidí bránu, za ktorou niet náhlenia ani úzkosti, strachu ani smútku, bolesti ani zrady.
Boh je spravodlivý. Každému udelí podľa jeho viery. Tak hovorí Ježiš (Mt 9, 29): „Nech sa vám stane, ako ste uverili.“

::
Predchádzajúce zamyslenie: Naša slabosť.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.