- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. júla 2013

Cyril a Metod – poslovia Slova

Peter Kubica
„Brat môj,“ oslovil mladší muž staršieho, ktorý sa skláňal nad popísaným pergamenom. „Písmo, na ktoré sa pozeráš, bude v Rastislavovej ríši hlaholiť o múdrosti a skutkoch nášho Pána, pretlmočíme v ňom evanjeliá.“
Hoci boli v neútulnej cele kláštora, nebolo medzi nimi cítiť odstup a ani chlad. Práve naopak, akoby miestnosť zaplavovali slnečné lúče, ktoré prinášali pocit tepla a spriaznenosti.

Starší muž sa usmial a prstami pohladil slová, ktoré mladší len pred chvíľou dopísal. „Na počiatku bolo Slovo...“ pošepkal a zatvoril oči. Keď ich opäť otvoril, zahľadel sa cez malé okno na strechy domov. Pohľadom sa lúčil s Carihradom, akoby sa už nikdy nemali vrátiť. „Cesta bude náročná, dlhá, a naša misia neistá, ale Božia ruka nás ochráni pred tým, aby sme poblúdili,“ pomaly vyslovoval slová, avšak už nie po grécky, ale použil jazyk, ktorý oboch bude sprevádzať až do smrti a za ktorý budú ochotní trpieť i riskovať vlastné životy.
„Iďme v mene Božom,“ ešte raz sa prežehnali a zišli na nádvorie kláštora, kde ich už čakal sprievod. Mlčky sa rozlúčili s panovníkom i patriarchom. A po spoločnej tichej modlitbe sa vybrali za slnkom, ktoré skláňalo svoju unavenú hlavu nad vzdialenými kopcami.

::
Úryvok z knihy Cyril a Metod – poslovia Slova (vydal Georg, Žilina 2013) publikujeme
so súhlasom autora.
Kniha obsahuje krátke prózy a básne vzdávajúce hold činnosti a odkazu vierozvestcov, ktorí prišli na naše územie pred 1150 rokmi. Texty Petra Kubicu sú sprevádzané ilustráciami Zuzany Jesenskej-Kubicovej.

::
Súvisiaci odkaz: rozhovor s Petrom Kubicom.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.