- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. júla 2013

Cesta, pravda a život

Zrkadlo Písma – 28/2013

Ježiš Kristus je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia, lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstvá, kniežatá aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho.
(Kol 1, 15–16)

Naša predstava o Bohu je isto neúplná, naše poznanie obmedzené, svojimi schopnosťami nemôžeme obsiahnuť stvoriteľa všetkého. Bez Ježiša by sme na tom boli horšie. Vďaka nemu si vieme Všemohúceho aspoň trochu priblížiť.

Ilustračná snímka:
Arpád Horváth
Ježiš nám ukázal Boha ako otca, ktorý o nás vie, ktorému na nás záleží. A Ježiš sám sa zjavil ako spasiteľ, ako cesta, pravda a život – prvorodený zo všetkého stvorenia.
Ježiš bol v plnej miere človekom (stal sa ním v konkrétnom historickom čase), chodil po tejto zemi, preto ho môžeme spoznávať, môžeme mu porozumieť, môžeme reprodukovať jeho slová a zamýšľať sa nad jeho činmi, môžeme ho nasledovať. Máme svedectvo tých, ktorí ho osobne poznali... Kresťanská viera je v súlade s rozumom.

::
Predchádzajúce zamyslenie: Zasľúbená zem.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.