- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. júla 2013

Povolaní k svätosti

Zrkadlo Písma – 29/2013

Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev.
(Kol 1, 24)

Svätý Pavol na inom mieste napísal, že mu bol daný do tela osteň, aby sa nevyvyšoval (porovnaj: 2 Kor 12, 7). Netajil svoje bolesti ani svoju slabosť. Jedno aj druhé odovzdal do služby Kristovi, v ktorého uveril, lebo nemohol inak. Vlastne – mohol inak, ale po zjavení a osvietení, ktoré zažil, by to „inak“ znamenalo klamstvo.


Čítame teda, že Cirkvi chýba utrpenie. Cirkev potrebuje utrpenie, tak ako ho potrebuje život, aby bol životom, ako ho potrebuje človek, aby zmúdrel. Hoci, priznajme, ťažko sa to počúva a ešte ťažšie prijíma.

Radovať sa v utrpení dokáže málokto. Iba svätci. Ale čo povedať na to, že sme všetci povolaní k svätosti? Hádam iba jedno: mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.

::

Predchádzajúce zamyslenie: Cesta, pravda a život.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.