- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. septembra 2013

Za mrakmi svieti slnko

Zrkadlo Písma – 36/2013

Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.
(Lk 14, 33)

Zriecť sa všetkého? Ťažká, ba z čisto ľudského pohľadu nerealizovateľná požiadavka. Azda takto by sme to mohli chápať: usilovať sa o nemožné je predpokladom dosiahnutia možného. Alebo to Ježiš myslí inak?

Zriecť sa všetkého zbytočného, všetkého, čo nás ťaží, zväzuje, zotročuje, ťahá k zemi, čo nám prekáža na ceste k blaženosti, teda k Bohu. Zriecť sa zla – hriechu!
Za mrakmi je slnko, za horizontom nové obzory, za časom večnosť a za stvorenstvom Boh. Svet je zo Slova. Hmota je jedným z prejavov Ducha.
Svätý Augustín píše: „Zlo je len nedostatkom dobra.“  Ide o prejav zlej vôle, odklon od vyššieho a plnšieho, príklon k nižšiemu a plytšiemu. Paradoxne, ťaží nás prázdnota, nedostatok niečoho pozitívneho. „Každý nedostatok škodí prirodzenosti, a preto je proti prirodzenosti...“ (In: Boží štát; SSV, Lúč 2005).

::
Predchádzajúce zamyslenie: Pokora a pracovitosť.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.