- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. októbra 2013

Slovo

Zrkadlo Písma – 41/2013

Pamätaj na to, že Ježiš Kristus, z Dávidovho rodu, bol vzkriesený z mŕtvych podľa môjho evanjelia, pre ktoré znášam útrapy až po okovy ako nejaký zločinec. Ale Božie slovo nie je spútané!
(2 Tim 2, 8–9)

Slovo, ktoré bolo na počiatku, dalo tvárnosť svetu. Moderná veda sa veľkou okľukou, namáhavo, cez mnohé omyly a poblúdenia, dostáva k poznaniu, že hmota je prejavom Ducha. Prostredníctvo kvantovej fyziky ľudia nazreli do vnútra matérie a zbadali jej závislosť na energii, vychádzajúcej z vôle Tvorcu.

Za každým textom vidno autora, za strojom konštruktéra, za chlebom roľníka... a za vesmírom stvoriteľa. Ako môže niekto tvrdiť, že každá jednotlivosť má svojho pôvodcu, ale svet ako celok nie?!
Človek obhajujúci Kristovo evanjelium, pridŕžajúci sa stáročiami preverených noriem a pravidiel (napríklad v oblasti manželstva a sexuality) pripadá si niekedy naozaj ako nejaký zločinec; presnejšie, je do takej pozície tlačený. Pod pláštikom tolerancie sa rozmáha priam nenávisť ku všetkému kresťanskému. Ale Božie slovo sa nedá spútať!
::
Predchádzajúce zamyslenie: O viere.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.