- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. februára 2014

Redakčný vestník – február 2014

Náš internetový občasník vstúpil do nového roka s novým dizajnom a prísľubom bohatšieho obsahu. Posun v tomto smere ste už pravdepodobne zaznamenali. V januári tu bolo publikovaných niekoľko zaujímavých príspevkov, ktoré isto stoja za prečítanie. Čitateľsky najviac zarezonovali Ozveny pastierskeho listu, o čom svedčia aj komentáre pod článkom.

Niektoré témy priťahujú viac a niektoré menej. Je to prirodzené, ale vyvstáva otázka, či sa naša spoločnosť venuje viac tým naozaj dôležitým, alebo skôr zástupným otázkam. Čo by nás malo zaujímať v prvom rade? Na čom záleží? Čo je pravé a čo falošné, čo prvotné a čo druhotné?
Začiatkom roka bola v PriestorNete publikovaná úvaha Pavla Duraja s názvom Muž, žena, dieťa, rodina, spoločnosť.  Autor v nej otvára viaceré otázky, zdanlivo málo súvisiace – ale iba zdanlivo. Načrtnuté problémy sa pod povrchom spájajú a vnímavý čitateľ si uvedomí, že vychádzajú z jedného koreňa. Ide o základné nasmerovanie ľudského života, o kultúrnu a svetonázorovú bázu – a tá je daná do značnej miery výchovou. Slovami vzdelávame, ale vychovávame príkladom, teda tým, ako žijeme, akí sme (čo sa v článku opakovane zdôrazňuje). Autor odôvodnene kladie otázku, čo bude so spoločnosťou, ak v nej zlyhá výchovný systém. Dôležité a podnetné je aj pripomenutie významu a nezastupiteľnosti funkčnej (usporiadanej, najlepšie viacgeneračnej) rodiny. Osobitne treba oceniť odkrývanie rôznych foriem manipulácie, ktorej sme v dnešnom svete vystavení (reklama, móda, konzumizmus...).
PriestorNet pripravuje publikovanie ďalších úvah a článkov Pavla Duraja. A niektoré už boli zverejnené.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.