- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. augusta 2014

Redakčný vestník – august 2014

PriestorNet je určený tým, čo ešte vedia čítať a premýšľať. Nemieni sa prispôsobovať väčšinovému vkusu, odmieta hodnotový relativizmus, chce ísť do hĺbky, podporuje kritické myslenie, držiac sa kresťanskej viery ako opory, ktorá nemá rovnocennú náhradu. Preto dáva priestor aj náročnejším textom: úvahám, recenziám, rozhovorom, veršom...
Ku kľúčovým článkom uplynulého mesiaca patrí dvojdielny rozhovor s naším prispievateľom Pavlom Durajom, ako aj jeho úvaha na tému autorita. Pripomeňme si ich:

Ísť svojou cestou: „Hľadám odpoveď na otázku, čo to je tradícia a viera otcov a najmä ako vznikali. Za jednoduchého predpokladu, že základom ich vzniku bol život, skúsenosti a zážitky našich predkov, potom by sme ich mali brať vážne a riadiť sa nimi.“
Učme sa z vlastného života: Vykorenenosť sa týka najmä tých, čo sa dávajú najať za žoldnierov, tých, čo sa túlajú po svete a hľadajú si prácu, a najmä svetobežníkov, ktorí nikde nemajú domov; nadbytoční (v našom postmodernom svete) sú najmä ľudia na dôchodku a mladí absolventi škôl, ktorí si nevedia nájsť prácu.“
O autorite: „V dnešných časoch sa hovorí o autorite skôr s dešpektom. Namiesto autorít, ktoré vo­ľakedy bývali tvorcami verejnej mienky a mali v komunite viac ako len poradný hlas, sú nám podsúvané celebrity. Pritom je nám viac-menej nejasné, čo slovo autorita v najpôvodnejšom význame znamená.“
::

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.