- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. októbra 2014

Redakčný vestník – október 2014

Za uplynulý mesiac pribudlo na týchto stránkach niekoľko článkov s rôznym tematickým zameraním, pričom nosnou sa stala nepochybne významná a aktuálna téma kresťanskej viery.
Na dosiahnutie pravdy či zmeny svetonázoru zrejme diskusia nestačí, na to treba poctivé hľadanie, skúšanie i zakusovanie, premýšľanie aj konanie... No dobrá diskusia, resp. výmena názorov predsa len môže pomôcť.
V rámci diskusného kruhu publikujeme úvahy zaoberajúce sa danou problematikou. Bolo by dobré, keby prebiehajúci tvorivý dialóg prebudil aspoň niekoľkých ľudí z letargie, ktorá sa akosi rozmohla medzi nami. Alebo väčšine stačí iba konzumne prežívať?!

Diskusný kruh PriestorNetu:
Ján Maršálek – Zmysel kresťanskej viery
Vlado Gregor – Samovražedná strata viery

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.