- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. novembra 2014

Fraštacký tŕň už po desiaty raz

Jubilejné bienále kresleného humoru v Hlohovci
Čulý pohyb osôb pred vchodom do výstavnej siene Vlastivedného múzea v Hlohovci v ten deň nezainteresovaným okoloidúcim signalizoval, že sa tu bude konať čosi neobvyklé. Iba zainteresovaní vedeli, že sa múzeum stane v popoludňajších hodinách dejiskom tradičného kultúrneho podujatia humoristov z blízkeho a možno povedať i z ďalekého okolia. Začalo sa to neoficiálne tým, že za zvukov rezkých melódií a spevu Petra Remiša zo skupiny Slniečko a Punto mažoretky vítali prichádzajúcich hostí.
Organizátori na úvod prekvapili všetkých prítomných, keď sa v rámci hlavnej súťaže, respektíve jej vyhodnotenia  konala aj ďalšia výstava a zároveň prezentácia nových kníh. Poďme však po poriadku.

Na úvod hlavný organizátor a riaditeľ Fraštackého tŕňa karikaturista František Bojničan privítal vzácnych hostí, predovšetkým jeho excelenciu, veľvyslanca Srbskej republiky na Slovensku, pána Saniho Dermaka, ktorý slávnostne otvoril podujatie, ďalej zástupcov ďalších ambasád, predstaviteľov Trnavského samosprávneho kraja a mesta Trnava, zvlášť Drahomíru Moretovú, vedúcu kancelárie piešťanského primátora, ktorá zabezpečila druhú časť výstavy, v ktorej sa prezentovala tvorba kresleného humoru bývalého známeho roháčovského karikaturistu, ktorého čitatelia poznali pod pseudonymom Jozef Schek, alias Jozef Babušek; autor dlhé roky kreslil seriál v známom humoristicko-satirickom časopise Roháč pod názvom Dieťa svojich rodičov. František Bojničan zároveň privítal všetkých karikaturistov, ktorí poslali svoje práce do súťaže vyhlásenej začiatkom roka, na zaujímavú tému – peniaze.
Zaujímavú preto, lebo história peňazí je pestrá a dlhá, takmer ako história ľudstva. Hoci kedysi veľmi dávno sa platilo kamennými výrobkami, mušľami, šperkmi, tabakom, látkami, ale aj odevom či dobytkom. Na tomto podujatí sa však platilo dielami v podobe karikatúr od rôznych domácich i zahraničných autorov, ako aj úsmevmi i dobrou náladou. Kvalitné výtvarné práce, a najmä zobrazený humor sršiaci z jednotlivých obrázkov – karikatúr,  potešili i rozosmiali všetkých.
Desiaty jubilejný ročník bienále kresleného humoru FRAŠTACKÝ TŔŇ bol vyhlásený v deň humoru, 1. apríla tohto roku. Svoje práce do súťaže poslalo 112 autorov, najmä zahraničných (domáci sa pre stagnáciu tohto žánru zúčastnili iba v malom počte – 13 autorov), a to z Anglicka, Argentíny, Bosny a Hercegoviny, Brazílie, Bulharska, Českej republiky, Číny, Grécka, Indonézie, Iránu, Kazachstanu, Litvy, Mexika, Nemecka, Poľska, Rumunska, Ruska, Slovinska, Srbska, Turecka, Ukrajiny, Uruguaja, USA a Uzbekistanu.
Medzitým sa však v rámci bohatého programu dostal k slovu ďalší slovenský humorista Milan Hodál z Nitry, ktorý predstavil tri  svoje knihy básní, epigramov a aforizmov, nazvané Cennosti, Rozcvička a Zázračná planéta.
Hodnotiaca  porota pod vedením humoristu, karikaturistu a držiteľa slovenského rekordu v rýchlokreslení karikatúr Vlada Pavlíka to nemala ľahké. Jej členmi boli: Fero  Bojničan – karikaturista a riaditeľ súťaže, Helena Pekarovičová, Ján  Libant a Jozef Urminský.
Cenu riaditeľa súťaže Fraštacký tŕň získal Marcel KRIŠTOFOVIČ zo Slovenska, cenu predsedníčky občianskeho združenia EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC Cornel získal Marin CHIOREAN z Rumunska, cenu riaditeľa Hlohovskej televízie Evžen DAVID (Česko), cenu riaditeľa Vlastivedného múzea v Hlohovci Jovan PROKOPLJEVIČ zo Srbska (cenu v jeho neprítomnosti prevzal pán veľvyslanec Sani Dermaku).
Čestné uznania získali: Andrej MIŠANEK (Slovensko), Musa GUMUS (Turecko) a  Marie PLOTĚNÁ (Česko).
Hlavné ceny: 1. miesto – Doru AXINTE (Rumunsko),  2. miesto – Juraj PEKÁR (Slovensko), 3. miesto – Jiří SRNA (Česká republika).
Niektorí ocenení, najmä zo zahraničia, do Hlohovca neprišli. Ceny im organizátori zašlú poštou. Na záver patrí poďakovanie aj Viliamovi Blaškovi, výrobcovi drevených tŕňov, ktoré dostali všetci víťazi. Celkom na záver sa konala prehliadka vystavovaných prác a nasledovalo malé občerstvenie.
::
(Fotografie z vernisáže: Anna Jančiová)
::
Súvisiaci príspevok: O humore.

1 komentár:

  1. Humoristi a s nimi aj humor existuje, to je dobre. Škoda, že do TV sa občas nedostane nejaký humor (okrem spravodajstva). TV je totiž akousi syntézou (mixom) novín, časopisov a kníh pre masy. Skúšal som pozrieť nový "Kredenc" na Markíze, ale bohužiaľ, okrem toho, že je to kópia starého formátu z Novy (tele-tele), nič humorné ani objavné na tom bláznovstve nebolo.

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.