- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. mája 2015

Žiť ako kresťan

Keď nekriticky prijímame, bez triedenia a výberu, vonkajšie podnety, ponuky a informácie, robíme zo svojho vnútra smetisko. Zapratávame sa zbytočnosťami, banalitami, klebetami, módami a zatarasujeme tak cestu podstatným témam, týkajúcim sa zmyslu života.
Niekto možno povie: nezaťažujem sa filozofovaním a mudrovaním, jednoducho žijem... Ale aký je to život bez rozmyslu, bez vízie, bez cieľa?!
Kresťanstvo vyznáva, že človek bol stvorený na Boží obraz, je teda bytosťou duchovno-hmotnou. Má dušu a hlboké vnútro, má vedomie seba a poslanie, ktoré presahuje jeho pozemské dimenzie.

::
Človek bol stvorený ako slobodná mysliaca bytosť. Slobodne sa rozhodovať je právom i povinnosťou každého človeka – a oberať človeka o slobodu, až na výnimky, znamená, páchať bezprávie.
V čom však spočíva skutočná sloboda? Musí byť v prvom rade zakotvená v duši, vo vnútri, v srdci, v presvedčení. Pravá sloboda nezneužíva samu seba. Podľa Alexandra Solženicyna zlatým pravidlom každej slobody je snažiť sa ju používať čo najmenej.
Slobodný je ten, kto sa z vlastnej vôle podrobí nezmeniteľnému údelu. K slobode teda patrí aj pokora, aj zodpovednosť, zosúladenie chcenia, možnosti a nevyhnutnosti. Byť slobodný od slobody! Chcieť prijať Božiu vôľu.
::
Človek, ktorému záleží na slobode v zodpovednosti, musí dávať prednosť vlastnému poznaniu pred poznaním iných, a to nie je ľahké, žiada si to odvahu a ochotu niesť následky svojich rozhodnutí, predpokladá to vieru a pripravenosť korigovať vlastné názory, ak sa dostanú do rozporu s poznanou pravdou.
Ísť vlastnou cestou, cestou vlastného poznania, znamená brať do úvahy zdedené hodnoty aj múdrosť iných, ale kriticky a uvedomelo; znamená to ísť za svojím cieľom, v súlade so sebou samým, svojím presvedčením a svedomím.
Byť sám sebou, žiť svoj život. Neignorovať druhých, ale ani nepreberať bezhlavo ich názory. Prejavovať zároveň úctu a obozretnosť. Skrátka, žiť ako kresťan.

::
Kniha vyšla vo vydavateľstve Post Scriptum.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.