- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25. augusta 2015

Budeme si všetci tykať?

(Z Pisárovho glosára)
Som vo veku, keď už môžem porovnávať. Náš spôsob vyjadrovania a vzájomnej komunikácie sa mení tak, ako sa mení náš spôsob myslenia a života. V jazyku sa odrážajú všetky významné spoločenské premeny.
Staršie generácie boli naučené rovesníkom tykať, rodičom vykať a starým rodičom onikať. Moja generácia, až na výnimky, už onikanie nepoužíva – rodičom tykáme a starým rodičom vykáme. Zato dnešní mladí ľudia tykajú aj svojim starým rodičom a všetkým príbuzným, vykajú iba niektorým neznámym ľuďom a nadriadeným. A tí najmladší sú zväčša vychovávaní tak, že budú tuším aj v dospelosti každému drzo tykať.

Nepáči sa mi ten posun. Nepovažujem ho totiž za prejav slobody (veď súdruhovia si tykajú) ani väčšej sebadôvery, ale skôr vulgarizácie a straty zmyslu pre autoritu. Vytráca sa z nás a spomedzi nás vzájomná úcta, naše mravy upadajú a hrubnú a spolu s nimi i náš jazyk.
Som odporcom formalizmu, neznášam faloš a sluhovstvo, vyznávam rovnosť všetkých ľudí. Ale rovnosť neznamená rovnakosť. Sme rozdielni, osobití, tvoriví – svedčí o tom aj (zanikajúce) bohatstvo nášho jazyka.
Slušné správanie, ohľaduplnosť a dobré spôsoby nie sú prejavom slabosti, práve naopak!


::   Predchádzajúca glosa: Táto krajina – Slovensko.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.