- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. septembra 2015

Boh a cisár

Politika nás ovplyvňuje, či chceme, či nechceme. Žijeme v istých spoločenských štruktúrach, ktorých fungovanie má politický rámec. Je na nás, či sa touto sférou budeme zaoberať aktívne alebo pasívne, ale nemali by sme ju ignorovať.
Stále aktuálne sú Ježišove slová: „Čo je cisárovo, dávajte cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“ Tento výrok zaznamenali traja evanjelisti (Mt 22, 21; Mk 12, 17; Lk 20, 25). Našou úlohou je plniť si povinnosti stavu, teda aj občianske povinnosti, a zároveň povinnosti, ktoré máme voči svojmu Stvoriteľovi.
Pravdaže, nadradený je Boží zákon. To „cisárovo“ nesmie ísť proti Božiemu, isto nie v našom vnútri. Ak v spoločnosti prevláda bezbožnosť, máme právo brániť svoju vieru a osobnú integritu.

::
Žijeme v časoch vzrastajúcej ateizácie spoločnosti. Na náboženstvo a osobitne kresťanstvo a Kristovu Cirkev sa útočí zo všetkých strán. Viera v Boha je často označovaná za iracionálnu, za prejav naivity a obmedzenosti.
V takomto ovzduší je ťažké veriť, ale nebojme sa! Viera musí byť skúšaná. O vieru treba viesť zápas, treba si ju zaslúžiť, stále sa v nej utvrdzovať. Takto preverovaná viera neodumrie a nestratí svoj zápal, ktorý ju udržiava aktívnu.
Prijatie nadprirodzena je skúšobným kameňom viery. Ide o tajomstvo, ktoré treba prijať a začleniť do života, inak zostaneme nenaplnení. Nebojme sa skúšok, radšej prosme Všemohúceho  o múdrosť a silu, aby sme v skúškach obstáli.
::
Pochybovanie sa stalo módou a znevažovanie záľubou. Spochybňovanie tradičných hodnôt je považované za prejav intelektuálnej zdatnosti. To nás má posunúť vpred?! Nestačí predsa rúcať, treba budovať. A budovať značí veriť a uznávať.
Všetko si žiada normy a pravidlá. Ani sloboda nesmie byť bezbrehá, inak sa zvrhne a zneguje. Naším učiteľom nech je Pán Ježiš. Môžeme si byť istí, že keď sa budeme pridŕžať jeho učenia, nezablúdime.
Pripomeňme si slová starozákonného žalmu: „Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov... (Ž 1, 1). O pravde nerozhoduje mienka ľudí ani názor väčšiny – pravda je daná!
::

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.