- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. septembra 2015

Kniha s pridanou dobrotou

Vlado Gregor: Svedectvo času II.
Vladimír Gregor: Básne plné dobroty
Bratislava, Post Scriptum, 2015
Filozof a publicista Vlado Gregor prichádza s druhým knižným výberom zo svojej úvahovej tvorby (prvý vyšiel v roku 2011). Jeho texty – zamyslenia, glosy, epištoly – sa dotýkajú rôznych oblastí života, no najväčšmi v nich rezonujú otázky (našej) kresťanskej viery. Napokon, čitateľom PriestorNetu nie je publicistika Vlada Gregora neznáma.
Druhú časť dvojknihy tvoria verše Vladimíra Gregora staršieho (1927–2013). Čitateľskej verejnosti sa tak dostáva do rúk dielo vytvorené autorským tandemom otca a syna. Aj z tohto hľadiska ide o zaujímavý edičný počin.

Publikáciu dotvára fundovaný doslov Viliama Jablonického, ktorý dáva tvorbu oboch autorov do súvislostí, naznačujúc, že vnútorným spojivom týchto prác sú duchovné hodnoty a mravný imperatív odvodený z Kristovho evanjelia.
(Kniha vyšla vo vydavateľstve Post Scriptum.)
::
Súvisiace články:

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.