- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24. októbra 2015

Za kardinálom Korcom

Ilustračná snímka:
JM - PriestorNet
Pred chvíľou ma zastihla smutná správa. Dnes popoludní (24. 10. 2015) zomrel kardinál Ján Chryzostom Korec, emeritný nitriansky biskup. Dlhé roky som ho vnímal ako morálnu a intelektuálnu autoritu, ako najväčšiu žijúcu osobnosť nášho národa. Žiaľ, už nie je medzi nami.

V domácej knižnici mám viacero jeho knižných prác. Čítal som ich vždy so záujmom a beriem ich do rúk opakovane: Človek na cestách zeme ... Ježiš zďaleka a zblízka ... Od barbarskej noci ... Cirkev v dejinách Slovenska ... Človek, tvor náhodný? Rezonuje v nich presvedčenie, že človek, ktorý nasleduje Krista, svoj život neprehrá.
Literárne, myšlienkové dielo kardinála Korca pôsobí v dnešnej dobe ako balzam na dušu – spája, povzbudzuje, dáva podnety, posilňuje vo viere, nádeji, láske... Jeho odkaz pretrvá, zostane v pamäti národa do konca vekov.

Nech Pán života a smrti prejaví svoje milosrdenstvo!
Ján Maršálek

2 komentáre:

  1. Karol Dučák24.10.15

    Smutná chvíľa. Veľká strata pre národ, zaslúžené vykúpenie pre ťažko skúšaného muža. Vrúcna vďaka za všetko, čo ste pre nás urobili, Otec arcibiskup. No neodpočívajte v pokoji, ale pomáhajte nám zhora v našich namáhaniach. Pán Boh zaplať!

    OdpovedaťOdstrániť
  2. Karol Dučák1.11.15

    Smrť kardinála Korca neostala nepovšimnutá ani v Rakúsku. V článku s názvom "Slowakischer Kardinal Korec 91-jährig verstorben" (Slovenský kardinál Korec zomrel 91-ročný) je uvedený okrem správy o jeho smrti aj stručný životopis kardinála a správa o tom, že pápež František v kondolenčnom telegrame vyzdvihol nebohého kardinála Korca ako neochvejného svedka evanjelia, ktorý sa nedal zastrašiť ani väzením a zákazom výkonu povolania. (Porov. Slowakischer Kardinal Korec 91-jährig verstorben. In: Kirche bunt. St. Pöltner Kirchenzeitung. 1. Novemner 2015. Nr. 44, s. 10)

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.