- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. marca 2016

Katolícka cirkev v Rakúsku

Karol Dučák
(Nevyčerpateľné žriedlo lásky k blížnemu)
Početný stav Katolíckej cirkvi v Rakúsku naďalej klesá. K 31. decembru 2015 mala tamojšia Cirkev 5,21 milióna veriacich, kým rok predtým ich bolo ešte 5,27 milióna. Došlo teda k poklesu o 1,02 percenta. Celkovo vystúpilo z Cirkvi v minulom roku 56.365 katolíkov. V roku 2014 to bolo 55.003 veriacich. V porovnaní s rokom 2011, keď mala Katolícka cirkev v Rakúsku 5,403 milióna veriacich, to však nie je až taký dramatický pokles. Okrem toho pokles počtu katolíkov v Rakúsku nespôsobujú len vystúpenia z Katolíckej cirkvi, ale aj znižujúca sa pôrodnosť v krajine a iné faktory.

V diecéze St. Pölten sa počet vystúpení z Katolíckej cirkvi v minulom roku o niečo znížil v porovnaní s rokom 2014. Kým v roku 2014 vystúpilo v tejto diecéze z Cirkvi 4.880 katolíkov, v roku 2015 bolo zaznamenaných už len 4.659 vystúpení. Celkový počet katolíkov s trvalým bydliskom v diecéze St. Pölten je 506.415 osôb, teda o jedno percento menej ako rok predtým. Napriek tomu sú však katolíci aj naďalej majoritnou konfesiou a tvoria 71 percent všetkých obyvateľov tejto diecézy. K nepatrnému úbytku katolíkov prispel aj mierny deficit v počte prisťahovaných a odsťahovaných ľudí, ako aj demografia diecézy. Podľa zatiaľ predbežných údajov pripadalo v diecéze na 5.270 pohrebov iba 4.063 krstov.
Dňa 12. januára uverejnila Rakúska biskupská konferencia oficiálnu cirkevnú štatistiku roku 2014, z ktorej vyplýva, že v roku 2014 stúpol počet krstov aj sobášov v krajine oproti roku 2013. Kým v roku 2013 to bolo 48.098 krstov, v roku 2014 sa uskutočnilo 48.852 krstov. Počet sobášov stúpol z 11.155 v roku 2013 na 11.322 v roku 2014. Poklesol však počet prvých svätých prijímaní a birmoviek, čo je dôsledkom predovšetkým zlého demografického vývoja v krajine. Prvých svätých prijímaní bolo 52.610 v roku 2013, ale len 51.138 v roku 2014. Počet birmoviek klesol v rovnakom období z 49.921 na 48.876.
Poklesol aj počet kňazov. V roku 2013 ich bolo 3.933, kým v roku 2014 len 3.898 kňazov. Tento počet tvorilo 2.044 diecéznych, 347 zahraničných a 1.507 rehoľných kňazov. Do tohto počtu nebolo zahrnutých 142 diecéznych kňazov z Rakúska, ktorí vykonávajú svoju dušpastiersku službu v iných krajinách sveta.
Štatistika vykázala aj počet ľudí, ktorí vykonávali svoj úrad bezplatne. V roku 2014 bolo v celom Rakúsku 14.792 takýchto nezištných ľudí, ktorí sa podieľali na príprave prvých svätých prijímaní a birmoviek.
Napriek nepriaznivému demografickému vývoju v krajine a poklesu veriacich je však Katolícka cirkev v Rakúsku ešte stále mohutným žriedlom milosrdenstva a lásky k blížnemu. Je mimoriadnym prínosom nielen pre obyvateľov Rakúska, ale aj mnohých iných krajín sveta. Jej činnosť je vskutku rozsiahla. Prínos Katolíckej cirkvi pre rakúsky štát by sa dal zhrnúť do týchto najdôležitejších bodov:
– Katolícka cirkev sa stará o obyvateľov krajiny od najútlejšieho veku. Starostlivosť o deti je zabezpečená predovšetkým rozsiahlou sieťou 335 katolíckych škôl, ktoré navštevuje okolo 70 tisíc žiakov, a takmer dve tisíc materských škôl a školských družín. Tým Katolícka cirkev ušetrí štátu milióny eur.
– Obyvateľom Rakúska slúži 81 cirkevných vzdelávacích a exercičných domov.
– V krajine je približne 1.300 cirkevných knižníc, v ktorých bezplatne pracuje približne 6.700 knihovníkov. V 95 kláštorných knižniciach Rakúska sú uložené viac ako štyri milióny kníh, ktoré sú k dispozícii buď na mieste, alebo prostredníctvom internetu.
– Pre chorých a starých ľudí je k dispozícii 5.600 miest v cirkevných domovoch dôchodcov a opatrovateľských domovoch. Obyvateľstvu slúži aj 32 nemocníc patriacich katolíckym rádom. V týchto nemocniciach ročne ošetria cca. 500 tisíc stacionárnych a vyše 800 tisíc ambulantných pacientov, čím štátu ušetria milióny eur.
– Okolo sto poradní, prevádzkovaných rozličnými katolíckymi organizáciami, poskytuje pomoc a radu občanom v ťažkých situáciách.
– V Rakúsku je v správe Cirkvi cca. 12 tisíc vzácnych kultúrnohistorických budov, ktorých údržbu a opravy hradí v prevažnej miere samotná Cirkev.
– Okolo 560 tisíc ľudí sa bez nároku na mzdu angažuje v cirkevných službách a ročne bezplatne odpracujú približne 60 miliónov hodín.
– Rakúska katolícka charita je mimoriadne agilná a pomáha ľuďom v núdzi nielen v Rakúsku, ale aj v mnohých iných krajinách sveta. Katolícka cirkev v Rakúsku podporuje vyše 3.200 sociálnych projektov v 113 krajinách sveta. Je to možné aj vďaka úsiliu trojkráľových koledníkov a iných cirkevných organizácií, ktoré ročne vyzbierajú ročne okolo 90 miliónov eur.

Podľa štatistických údajov Rakúskej biskupskej konferencie spracoval Karol Dučák.
::
Súvisiace príspevky:

6 komentárov:

 1. Anonymný11.3.16

  Oslovili ma tie knižnice. Sú vôbec na Slovensku nejaké verejné cirkevné knižnice? Aké aktivity rozvíjajú?

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Na rozdiel od Rakúska bola Cirkev na Slovensku niekoľko desaťročí obmedzovaná vo svojej činnosti. Mnohé aktivity a diela boli násilne ukončené a ich obnova si vyžaduje nemalé úsilie.
   Neviem, či o našich cirkevných knižniciach v súčasnosti jestvuje nejaká ucelená informácia, resp. či je prístupná verejnosti. Môžem tu však spomenúť dve také knižnice, o ktorých viem.
   Knižnica Spolku svätého Vojtecha (v Trnave) je budovaná od roku 1870. Viac informácií získate napríklad tu: http://www.ssv.sk/kniznica.xhtml
   Pred niekoľkými rokmi bola obnovená historická knižnica trenčianskej farnosti: http://www.trencin.sk/61785

   Odstrániť
 2. Karol Dučák12.3.16

  Anonymný, ďakujem za podnet. Utvrdil ma v rozhodnutí osloviť Konferenciu biskupov Slovenska a požiadať ich o podobné štatistické materiály, aké pripravila Rakúska biskupská konferencia. Bola by to odpoveď pre štváčov, akými sú predstavitelia strany SKOK!, ktorí pred voľbami vytrubovali, že Cirkev má žiť za svoje. Zabudli už len dodať, koľko peňazí Slovenská republika ušetrí vďaka tomu, že Katolícka cirkev prevádzkuje charitu, školstvo, atď.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Karol Dučák9.6.16

   Minimálne 26 novokňazov bude vysvätených v Rakúsku v roku 2016: http://www.erzdioezese-wien.at/site/home/nachrichten/article/50817.html

   Odstrániť
  2. Ďakujem za zaujímavú informáciu. Podnietila ma k zamysleniu a porovnaniu. Na Slovensku, ak mám dobré podklady, bude tohto roku vysvätených 55 novokňazov, pritom sme menšou krajinou. V tomto sme teda na tom lepšie.

   Odstrániť
  3. Upresnenie: Podľa informácií portálu Postoj bude tohto roku na Slovensku vysvätených 51 novokňazov.

   https://svetkrestanstva.postoj.sk/14511/slovensko-bude-mat-viac-novoknazov-ako-pred-rokom

   Odstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.