- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. apríla 2016

Jubilejný rok Sedembolestnej

Ľudovít Košík
V saleziánskom vydavateľstve Don Bosco vyšla ku koncu roka 2015, pre Národnú svätyňu Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne-Strážach, knižná publikácia Jubilejný rok Sedembolestnej Panny Márie, s podtitulom 450 výročie prvého zázraku na príhovor Panny Márie v ŠaštíneIde o plnofarebnú obrazovo-textovú publikáciu, ktorá na 190 stranách približuje stručné dejiny tohto pútnického miesta a podáva obraz o priebehu jubilejného roka, ktorý vyhlásili biskupi Slovenska na rok 2014.
Zostavovateľmi knihy sú saleziáni: don Ján Cverčko, don Milan Janák, don Peter Kuchár a historik Záhorského múzea v Skalici Martin Hoferka. Fotografie poskytli: archív Národnej svätyne, Zuzana Hake, Terézia Liptáková, Ľudmila Machová, Michal Strieženec, Milan Vlha, Vladimír Vašš a Peter Zimen.

V úvodnom slove sa čitateľom prihovára salezián don Ján Cverčko, správca baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne a Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup, metropolita. Čitateľ sa môže oboznámiť so základnou históriou pútnického miesta a priebehom pútí v minulosti.
Jubilejný rok Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku bol vyhlásený Konferenciou biskupov Slovenska na svojom zasadaní 24. októbra 2013 a dekrét vydala KBS 21. novembra 2013 pri príležitosti 450. výročia prvého zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne i päťdesiateho výročia potvrdenia Panny Márie Sedembolestnej za patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI.
Podstatná časť knihy zachytáva slovom i obrazom najväčšie púte, ktoré sa  v tomto jubilejnom roku  uskutočnili. Začína národnou púťou 15. septembra, keď za prítomnosti asi 50 tisíc pútnikov zo Slovenska i zahraničia bol hlavným celebrantom aj kazateľom  kardinál Jozef Tomko, ktorý si v tento deň pripomenul aj 35. výročie svojej biskupskej vysviacky z rúk pápeža Jána Pavla II. Súčasťou tejto púte bol aj mládežnícky program, pešia púť vedená biskupom Jozefom Haľkom i celonočný program.
Ďalšou púťou bola turíčna púť, ktorej hlavnými celebrantmi boli bratislavskí biskupi Mons. Stanislav Zvolenský a Jozef Haľko. Súčasťou národnej i turíčnej púte býva i púť seniorov a chorých, ktorá je pripravená vždy nasledujúci deň po hlavnej púti. V jubilejnom roku bol ich hlavným celebrantom biskup Dominik Tóth, ktorý mnoho rokov prichádzal do Šaštína a viedol v bazilike program fatimských sobôt.
Ďalšími veľkými púťami jubilejného roku boli diecézne púte Bratislavskej, Trnavskej, Nitrianskej, Banskobystrickej a Košickej diecézy a gréckokatolíckych eparchií z Košíc a Bratislavy. Aj v tomto roku pokračovali stavovské púte, ktoré sa v bazilike konajú počas roka, pribudli aj niektoré nové: púť kňazov a bohoslovcov,  púť rodiny Nepoškvrnenej, veriacich maďarskej národnosti, púť Spolku sv. Vojtecha, púť slovenskej Katolíckej charity, púť ružencových bratstiev, púť saleziánskej rodiny, púte ďalších rehoľných spoločenstiev, púť zaľúbených, púť mužov, rodín, miništrantov, motorkárov, včelárov... púte jednotlivých farností, škôl, ako aj fatimské soboty vždy v prvú sobotu mesiaca. Pätnásteho júna sa uskutočnil koncert jubilejného roka, ktorý prenášala v priamom prenose aj televízia LUX. Mnohí sem prišli po rokoch, mnohí sem prišli  viackrát počas roka, niektorí, osobitne z blízkeho okolia, prichádzali pravidelne. Na konci knihy sú na jedenástich stranách zachytené všetky púte, ktoré boli nahlásené, i s menom kňaza, ktorý ich sprevádzal a počtom účastníkov.
Kniha je tak nielen cenným dokumentom o priebehu celého jubilejného roku v šaštínskej bazilike, ale i dokladom živej viery a mariánskej úcty v srdciach mnohých jednotlivcov, rodín, farností, spoločenstiev, národa a národnostných skupín. Jubilejný rok tak prispel u mnohých k oživeniu viery, o čom vydávajú svedectvo v zápisoch do pamätnej knihy, i k oživeniu života v samotnej bazilike.
Ľudovít Košík
::
Ďalšie články autora:

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.