- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. apríla 2016

Sila a slabosť

22. 3. 2016
Islamskí fanatici zaútočili v Bruseli. Nemajú zľutovanie. Bude to mať následky. Politická mapa Európy sa zmení... Bezpečnostný analytik Milan Žitný v televízii TA3 hovorí, že v západnej Európe sú moslimské getá, celé štvrte s vlastnými zákonmi, kde polícia nevstupuje – štáty v štáte, semeniská terorizmu.

23. 3. 2016
Ján Čarnogurský v článku nazvanom Spojme sa s Ruskom, ktorý bol uverejnený na stránke Postoj.sk, píše: „Teroristi z Blízkeho východu uskutočnili v Bruseli útok vojnových rozmerov... Ministerka zahraničia Európskej únie Federica Mogheriniová zareagovala plačom pri mikrofóne. Bol to najlepší signál o sile Európskej únie.“


24. 3. 2016
Keď niekto verejne vyzná svoju vieru v Ježiša Krista, hneď je označený za tmára a spiatočníka. Zato spochybňovanie viery je považované za prejav intelektuálnej zdatnosti. Takzvané mienkotvorné médiá dajú rady priestor takýmto kritikom; príkladom môže byť dnešné vydanie denníka Sme: Michal Havran špekuluje o „veľkonočnej metafore o zmŕtvychvstaní“ a prichádza k záveru, že je možné byť kresťanom aj bez tejto „problematickej epizódy“. Miroslav Kocúr zas horlí za „progresívnu teologickú reflexiu“ a „pluralistické kresťanstvo“, keďže podľa neho kresťania upadli do stereotypu a boja sa „pružného modelovania nových postojov zodpovedajúcich novej situácii a novým výzvam“.
Takže tak. Vraj teológovia! Ale môže byť teológom človek neveriaci v Boha?

25. 3. 2016
Každý režim si nájde prisluhovačov. Sú ľudia, ktorí doslova čakajú na možnosť prispôsobiť sa – ak za to niečo dostanú. Niektorí sú ochotní spraviť pre zisk čokoľvek, aj zapredať vlastnú mater. No nemálo je aj takzvaných užitočných idiotov a zdá sa mi, že ich počet rastie priamo úmerne s množstvom informácií a dezinformácií, ktoré sa na nás valia zo všetkých strán. A treba spomenúť tiež skupinu neužitočných idiotov, teda tých, čo úplne rezignovali z hľadania pravdy a nijaké (dôležité) informácie k sebe nepúšťajú.

26. 3. 2016
Vraciam sa ku knihe Pavla Holznera Svätý Pavol. Je to inšpiratívne, oduševňujúce dielo o velikánovi kresťanstva, apoštolovi národov, ktorý dodnes oslovuje veriacich i úprimne hľadajúcich. Holzner píše: „Pretvorenie antiky na kresťanskú formu myslenia a žitia je najväčšia udalosť v dejinách ľudského ducha. Nie div, že sa náboženskodejinné bádanie nevie odtrhnúť od mohutnej osobnosti, ktorá dala tomuto pretavovaciemu procesu začiatok i najúčinnejšie podnety.“

27. 3. 2016
Veľkonočná nedeľa. Najväčší kresťanský sviatok. Joseph Ratzinger – Benedikt XVI. v knihe Úvod do kresťanstva píše: „Kresťanom sa možno stať nie narodením, ale iba znovuzrodením: kresťanstvo sa realizuje len vtedy, keď človek neustále orientuje svoje bytie nahor, keď sa odvracia od spokojnosti so sebou...“

28. 3. 2016
Prerozprávam príbeh z homílie, ktorú som počul pri dnešnej svätej omši:
Starý pán sa vyznal, že by aj rád uveril v Boha, rád by začal chodiť do kostola, ale nemôže, lebo za bývalého režimu ako učiteľ dlhé roky vyučoval ateizmus. Ako by to teraz vysvetlil svojim študentom? A tak zastáva v trápení. Manželka mu už zomrela, ostatní ho opustili, žije osamotený. Žiť sa mu nechce a smrti sa bojí...
Povedzme však, že Boh neodvrhne nikoho, kto chce k nemu prísť, a rovnako tak Cirkev.

29. 3. 2016
Čítam úvahovú knihu Pavla Tomašoviča Mosty ponad čas. Krátky citát:
„Náboženské symboly, napríklad kríž či šatka okolo hlavy, sú často i samotnou legislatívou v mene slobody vytláčané z verejného priestoru a ich používanie je označované za netolerantné k iným. Z druhej strany symboly tovarov, veľkých značiek, za ktorými sa často skrývajú totalitné a ponižujúce praktiky takzvaného voľného trhu, beztrestne zaplavujú verejný priestor. Jednu vieru nahrádzame druhou.“

30. 3. 2016
Na margo filmu Koniec Tretej ríše:
Zlo sa nedá obhájiť žiadnou ideológiou, žiadnymi plánmi a víziami. Zlo patrí peklu.

31. 3. 2016
Bez ohľadu na meno a osobu: Niektorí poslanci priznali, že aj v minulých volebných obdobiach sa našli takí, čo chodili do parlamentu, napriek zákazu, so zbraňou. To sa akosi nerieši, ale keď sa teraz našiel jeden, ktorý zbraň poctivo nahlásil a odovzdal bezpečnostnej službe, pretože je z tej strany, ktorú treba kriminalizovať, hneď sa vec riešila, a to tak promptne, že zjavne šlo o politickú objednávku.

1. 4. 2016
Po marcových voľbách sa v mediálnom priestore veľmi rozšíril výraz „fašista“. Je to priam hystéria, spojená s kriminalizovaním a honom na konkrétnych ľudí. Nemám z toho dobrý pocit. Poviem to priamo: Kdekoho nazveme fašistom, ale nazveme povedzme aktívneho vykonávateľa potratov vrahom? Nie je tu čosi choré?

2. 4. 2016
Zo zavádzajúceho nálepkovania ľudí (v politike) sme urobili akýsi národný šport. Bez rozmyslu, oportunisticky, alebo naopak pokrytecky či so skrytým úmyslom, ale niekedy aj z nevedomosti vypúšťame slová ako pravičiar, ľavičiar, fašista, extrémista... Vedie to k čoraz väčšiemu mäteniu pojmov. K tomu pridám malú poznámku: Pred rokmi som kdesi čítal, ako vyzerá popletený katolícky intelektuál – v jednej ruke má časopis Domino a v druhej noviny Sme, to je jeho duchovná potrava. Žiaľ, mnohí naši kresťania takéto periodiká pokladali a pokladajú za bernú mincu.

3. 4. 2016
Odporúčam prečítať si knihu Pata Buchanana Smrť Západu (vyšla aj v českom preklade). Predostriem aspoň niekoľko myšlienok z tejto mimoriadne zaujímavej publikácie:
Autor píše, že v západnom svete prebieha vojna o dušu národa i každého jednotlivca. Boj proti kresťanstvu (zatiaľ dosť úspešný) prebieha hlavne na kultúrnom poli; ide o to dosiahnuť zmenu zmýšľania ľudí, aby napokon sami kresťanskú vieru odhodili.
Nepriatelia náboženstva vyvolávajú v kresťanoch pocit viny, obviňujú ich so spiatočníctva, totalitarizmu a neraz i fašizmu, hádžu špinu na Cirkev, akoby ona mohla za všetky neprávosti minulosti. Nechcú zmierenie, sú bezohľadní a ich cieľ je jasný (hoci málokedy verejne vyslovený) – chcú ponížiť, znemožniť a v konečnom dôsledku zničiť kresťanstvo. A darí sa im: „Z kazateľníc kresťanských kostolov dnes počujeme trúchlivé ospravedlnenia za hriechy minulosti...“ Buchanan pokračuje: „História nás učí, že skučiaci pes dostáva kopanec. Kto bude konvertovať k náboženstvu, ktorého kňazi a kazatelia sa zahaľujú do ľútosti a sypú si popol na hlavu za hriechy v minulých storočiach?“
Buchanan zdôrazňuje, že tento zápas určuje charakter súčasnosti: „...je novým rozdelením na ľavicu a pravicu. Tento zápas bude definovať, čo to znamená byť konzervatívcom.“ A ešte jeden citát. Buchanan píše: „Správnou odpoveďou... je vzdor, výsmech a protiútok. Politickí protivníci, ktorí používajú pojmy ako nacista, fašista, antisemita, nativista, homofób, slepý fanatik, xenofób a extrémista, sa pustili do boja a treba im odpovedať rovnakým spôsobom.“

Ján Maršálek
::
Predchádzajúci glosár: Marginálie (politicky nekorektné).
::

PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.