- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. apríla 2016

Slovo na nedeľu (11)

Medzi veľké objavy nášho storočia patrí poznanie, že zmenou postoja môžeme zmeniť svoj život.
(William James)
Každý zaujímame určitý postoj ku všetkému, čo je vôkol nás. Postoj, alebo názor, nás charakterizuje a je ovplyvnený množstvom rôznych faktorov. Samozrejme, jedným z hlavných je náš vek. Úplne iný postoj k životným situáciám zaujímajú mladí ľudia a iný vekovo starší.
Postoj sa mení aj vplyvom osobných skúseností a skúšok, ktorým sme boli vystavení. Ten, kto prežije vojnový konflikt, zaujíma k životu rozdielny postoj ako ten, kto pozná hrôzy vojny iba z televízie. Náš postoj závisí aj od nášho vzdelania a od prostredia, v ktorom sme boli vychovávaní. Keď som vyrastal v kresťanskej rodine, úplne inak sa pozerám na duchovné hodnoty života, na charitu, alebo na nemanželské spolužitie rôznych párov...

Musíme vedieť, že postoj je jedna vec a presvedčenie, že zaujímam ten správny postoj – názor, je už niečo iné. Najdôležitejšie je, aby som dokázal zachytiť okamih, keď zistím, že môj postoj k danej veci je nesprávny. Samotné uvedomenie si chybného postoja je základom, aby som mohol svoj postoj korigovať, zmeniť. Niekto len zo zaujatosti či zatrpknutosti srdca nerád priznáva svoje chyby a omyly. Nedokáže prehodnotiť svoj postoj a potom ho zmeniť. Nechce, lebo tým by zmenil svoj životný príbeh.
Uznať si chybu je ťažké. Napraviť ju a zmeniť je ešte ťažšie. Človek sa bojí priznať, že sa mýlil. Nechce priznať, že žil v omyle a na základe tohto omylu spravil niekoľko životných rozhodnutí, ktoré sa teraz javia ako chybné. Naozaj, zmenou postoja môžeme zmeniť svoj život. Ostáva už len dúfať, že to bude zmena k lepšiemu!
::
Predchádzajúce: Slovo na nedeľu (10)
::

PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.