- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. júna 2016

Slovo na nedeľu (20)

Boh je nám bližšie ako my sme sami sebe.
(Svätý Augustín)
Problém, ktorý trápi ľudstvo po tisícročia: kde je Boh? Prečo Ho nemôžeme vidieť? Nezabudol na mňa, keď je odo mňa tak ďaleko?
Toto sú otázky, ktorými sa trápime a premýšľame o nich opakovane, po celý náš život. Vzývame Ho, modlíme sa k Nemu, ďakujeme mu a predsa máme pocit, že nás nepočúva, pretože je tak strašne vzdialený... Akosi sme pozabudli na slová Pána Ježiša: „Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

A Boh svoje slová vždy splní. Je pri nás a hlavne – je v nás. Iba ľudia s čistým srdcom, tí, ktorí Boha postavia na prvé miesto vo svojom živote, sú schopní pocítiť Jeho prítomnosť. Boh nie je obrázok, ktorý nám visí na stene. Boh je reálna skutočná osoba, ktorá nás stvorila, dala nám slobodnú vôľu a za odmenu dúfa, že budeme žiť podľa „pravidiel“, ktoré sú zaznamenané v Písme.
Boha nevidíme, môžeme iba cítiť Jeho objatie a lásku. Kto si myslí, že Boh na neho zabudol, mýli sa. On nezabúda. Každého miluje svojou nekonečnou láskou. Problém je zvyčajne v tom, že pokiaľ On je pri nás, my sme od neho veľmi ďaleko. Vzďaľujeme sa svojím hriešnym životom, a tento problém si musíme vyriešiť sami.
::
Predchádzajúce: Slovo na nedeľu (19)
::

PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.