- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. júla 2016

Satirické miniatúry

Tomáš Turner: Aj ryba lieta
Trenčín, Edícia Omega, 2016
V týchto dňoch vychádza pod názvom Aj ryba lieta zbierka aforizmov a epigramov Tomáša Turnera, obohatená trefnými ilustráciami Ľubora Benkoviča. Knižka prináša osviežujúci a zároveň kritický pohľad na svet. Je potvrdením starej pravdy, že nie vždy treba veľa slov na vyjadrenie plnej myšlienky. Prítomné textové útvary sa vyznačujú stručnosťou a hutnosťou, autor v nich preukazuje schopnosť vyjadriť sa esteticky účinne.

Tomáš Turner (1972) vyštudoval filozofiu na Trnavskej univerzite, píše aforizmy, epigramy, básne... Publikoval v časopisoch a zborníkoch (Literárny týždenník, Dotyky, publikácie Literárneho klubu Omega). V roku 2000 mu vyšla útla zbierka veršov nazvaná Básne.
V aforizmoch a epigramoch Tomáša Turnera nachádzame humor i satiru s trpkastou príchuťou.
Na ilustráciu stačí hádam dopovedať názov zbierky (slovami autora): Aj ryba lieta – v zobáku čajky. Turnerove literárne miniatúry odzrkadľujú realitu, do ktorej sme vnorení. Žijeme v postmodernom svete, v čase reklamných klamov: „Boh už zomrel, problémom je človek.“
Ján Maršálek
::

Knižku môžete získať, ak napíšete na adresu redakcia@priestornet.com a uvediete jej názov.

1 komentár:

  1. Anonymný6.8.16

    Knihu som si prečítal, respektíve jednotlivé myšlienky. Ťažko sa je mi k nej vyjadrovať, pretože som zhodou okolností tiež tvorcom aforizmov, a aj v knižke s výstižným titulom Aj ryba lieta možno nájsť niekoľko dobrých poučení, no je to taký nekoncepčný miš-maš skratiek mnohých žánrov i nežánrov, no prevažná väčšina nie sú vôbec aforizmami, ani epigramami, žiaľ škola humoristov neexistuje. S tým sa človek musí narodiť a zdokonalovať, ako v každej činiosti, hoci písanie drobných literárnych útvarov je "iba" koníčkom. Keby to bol biznis, dobrí aforisti (humoristi) ak chcú prežiť, prešli k inej pracovnej činnosti. Vyžiť z humoru sa niekedy dalo iba popri dobre platenom zamestnaní. Navyše, dnes nie je ani satiru kde publikovať, lebo tá dobrá smeruje nahor a proti vetru, však to viete...Táto tzv. "kniha", ak sa k nejakému humoristovi, aforistovi dostane do rúk, iba vidí aký je rozdiel medzi amatérom a profesionálom. Je to ako s úrodou, povedzme ovocia. Sú lepšie, väčšie, menšie, chutnejšie, šťiplavejšie, hnilšie, nedozreté u aforizmov najmä aktuálne a trefnejšie. Na dobrú knihu je to málo, viem to podľa seba. Napokon nechcem aby to vyznelo konfrontačne, to vlastne knihou ani nie je. Ešte snáď toľko, že teraz vyjde kniha spisovateľa Milana Vároša, iba za tlač (mimo ostatných výdavkov) zaplatí vyše šesťtisíc eur a kniha v tvrdom obale váži šesť kilogramov. To iba tak na porovnanie. Porovnajme si, ako ďaleko a v akom vzdialenom leveli sa nachádzame. Úprimne a na rovinu - Milan Kupecký

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.