- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25. septembra 2016

Slovo na nedeľu (35)

Pilát odpovedal: „Čo som napísal, to som napísal.“
(Jn 19, 22)
Geniálna veta, ktorou Pilát vstúpil do „dejín“ (samozrejme, okrem „nesmrteľnej“ vety: Čo je pravda? – Jn 18, 38). Týkala sa problému, ktorý sa zdal úplne banálny. Z Písma vieme, že Pilát poslal na Golgotu tabuľku, ktorú vojaci pribili na Ježišov kríž, s nápisom: Ježiš Nazaretský, židovský kráľ (Jn 19, 19). Veľkňazi (Židia) namietali a chceli ju zmeniť: „Nepíš: Židovský kráľ, ale: On povedal: Som židovský kráľ“ (Jn 19, 21).
Pilátova tabuľka bola stručná a jasná – potvrdzovala pravosť Pánovho „postavenia“. Veľkňazi chceli opravu textu – „On povedal...“ – z toho dôvodu, aby to vyznelo tak, že nik iný, okrem Ježiša, si to nemyslí. Čiže, jednoducho povedané – je to len výmysel z jeho „pomätenej“ hlavy a nič na tom nie je pravda. Žiadny kráľ, obyčajný človek, ktorého sa treba čo najskôr raz a navždy zbaviť... Najlepšie – krutou smrťou – ukrižovaním!

Veľmi často myslím na tú Pilátovu vetu – čo som napísal..., pretože aj ja často píšem... Pilát si za svojím textom stál a nezmenil na ňom ani jedno jediné písmenko.
Píšem aj ja tak, že nemusím nič meniť? Že nebudem musieť niekedy v budúcnosti korigovať svoje texty? Nezľaknem sa a neopravím vety, ktoré kladne opisujú Pána Ježiša Krista? V tomto si chcem zobrať ponaučenie – hoci to bude znieť divne – od Piláta, ktorý nakoniec Ježiša poslal na smrť... Ale tie slová nezmenil! Stál si za nimi...
::
Predchádzajúce: Slovo na nedeľu (34)
::

PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.