- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30. októbra 2016

Slovo na nedeľu (40)

Jeho bratia mu povedali: „Odíď odtiaľto a choď do Judey, aby aj tvoji učeníci videli, aké skutky konáš! Veď nik nerobí nič v skrytosti, ak sa chce stať verejne známym. Keď robíš takéto veci, ukáž sa svetu!“ Lebo ani jeho bratia v neho neverili.
(Jn 7, 3–5)
Môžete byť akokoľvek zaujímavým a výnimočným, keď sa o vás nevie, keď nikto z vášho okolia netuší, že máte určité predpoklady a danosti, ktorými sa odlišujete od ostatných, nemá to veľkú platnosť. Skryté – zatajené danosti a predpoklady sa musia prejaviť na verejnosti.
Samozrejme, takýmto „prezradením“ sa riskuje istá strata súkromia. Vymedzenie vašich výnimočných schopností vás zároveň vymedzí spomedzi ľudí. Stanete sa niekým, kto bude možno oslavovaný, vyzdvihovaný, obdivovaný... aj nenávidený.

Presne pred takou situáciou sa ocitol Ježiš. Ak chcel v plnej miere naplniť svoju „úlohu“, ktorú mu dal Otec, musel vyjsť z anonymity. Bol si vedomý, čo všetko to bude znamenať. Preto aj výzva, aby odišiel do Judey a ukázal svojim učeníkom, čo všetko dokáže, bola oprávnená a logická. Ježiš musel vyjsť na verejnosť, pred zástupy a začať plniť svoje poslanie. Mohli by sme napísať – musel vyjsť s pravdou von.
Naozaj, nič sa nedá robiť v skrytosti, potajme. Ak sa niekto chce stať verejne známou osobou, musí ísť s kožou na trh. Ježiš tak urobil. Veď mu spočiatku neverili ani Jeho bratia. Teda ani Jeho najbližší – Jeho učeníci.
::
Predchádzajúce: Slovo na nedeľu (39)
::

Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.