- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. novembra 2016

Nachádzanie slobody a pravdy

Vlado Gregor
Neustály a zlý pocit ma drví,
koľko ešte na očistu Zeme musí vytiecť krvi?
(Sviatok všetkých svätých 2016)
Nezakrývajme si oči, v poslednom čase nejde o nič viac a o nič menej, ako o to, či kresťanstvo vôbec bude existovať a či „Syn človeka nájde vieru na zemi, keď príde“ (Lukáš 18, 8). Je to úžasná vec sledovať, ako nám Boh neustále necháva možnosť slobodnej voľby – v masovom meradle – a možnosť konkrétnej zodpovednosti za naše vlastné reči, skutky a ich následky.

Židovstvo a následne za ním kresťanstvo sú počiatkom nachádzania slobody a pravdy, prvými náboženstvami hľadania a skúmania, bez zbytočného a nezmyselného uctievania nejakých nekritizovateľných autorít. Táto tradícia je skutočne nepretržitá minimálne od Abraháma a je neuveriteľné, koľko odchýlok a zverstiev sa napriek celkovému pozitívnemu trendu pri nej vyskytlo.
Je isté, že v každom spoločenstve nájdeme ľudí, s ktorými sa dá debatovať, ale vždy si uvedomujme, že sme kresťania a nie „budho-žido-moslimovia“ alebo ešte čudesnejšie hybridy. Kristus si bol iste vedomý svojej jedinečnosti a jasne nás upozorňuje, že kto nezhromažďuje s ním, rozhadzuje. Aj slovenské príslovie nás poúča, že človek nemôže byť všetkých dvorov pes.
Hovorí sa, že spása nastane, keď Izrael prijme Krista ako jediného a reálneho Spasiteľa. Verme tomu, že ten čas príde, napriek tendencii, ktorá sa v poslednom čase vyhrocuje až do absurdity, tvrdiac, že vlastne my všetci sme židia, pretože sme ako kresťania Krista zle pochopili...
Ťažko si asi predstaviť väčšie rúhanie, pretože celé dejiny izolácie a utrpenia židov a tiež utrpenia, ku ktorému podnecovali a rozoštvávali oni druhých, to obojstranné využívanie a zneužívanie tých menej vzdelaných a hlúpejších, svedčia o tom, akú obrovskú, nespochybniteľnú a  nespočetnekrát overenú pravdu mal ich aj náš Mesiáš Ježiš Kristus.
Je paradoxné, že židovstvo ako celok nevie tú averziu, až fanatický odpor voči kresťanstvu prekonať; a počul som nedávno výrok istého rabína, že lepší ako špinavé kresťanstvo je onen čistejší a pravdivejší islam. O čo si to koledujete, naši milí predchodcovia a spolupútnici?
Zápas medzi pocitom vyvolenosti, bojovnosti, neohrozenosti a medzi chápaním potreby odpustenia, pokory a nezištnej obety môžeme sledovať naozaj už od počiatku monoteizmu a je prejavom obrovskej ľudskej túžby a snahy nájsť tie podstatné, životné a za každých okolností udržateľné medziľudské pomery a vzťahy. Je to naša hlavná úloha a poslanie a Boh nás pred podcenením týchto príkazov vystríha ústami proroka: „Kde vás ešte udrieť, keď sa ďalej búrite? Celá hlava je nezdravá a celé srdce choré“ (Izaiáš 1, 5).
Ako hovorí Kazateľ, to čo sa dialo predtým, deje sa aj teraz, ale pri technických a intelektuálnych možnostiach našej doby to môže viesť nielen k rozkvetu, ale aj ku konečnému zániku. Kresťanstvo je zo všetkých náboženstiev najviac špekulatívnym a racionálnym a iste na tom majú zásluhu aj židovské korene a tradície. Modlime sa za to, aby to tieto dve smerovania pochopili. Hádam sa potom polepší aj ten smer tretí a najradikálnejší.
ŠOLEM ALEJCHEM.  PAX VOBISCUM.  SALAM ALEJKUM.
::

Ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.