- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. novembra 2016

Sloboda môže byť darom i zmarom

27. 10. 2016
Na margo blížiaceho sa výročia Novembra 1989: Ako kresťania sme uvítali pád komunistického režimu, ale nepredpokladali sme taký ďalší vývoj, k akému došlo. Ako sa ľudovo hovorí, namiesto čerta prišiel diabol. Dopady štvrťstoročného pôsobenia liberálnej demokracie sú z kresťanského hľadiska devastačné: kríza viery a morálky, demografická kríza a kríza rodiny, narušené vzťahy a najmä narušené vedomie toho, čo je dobré a čo zlé. Kostoly sa vyprázdňujú, zato väznice, útulky a psychiatrické liečebne sú preplnené.


28. 10. 2016
K výročiu Novembra 1989 sa vyjadruje aj Vlado Gregor v článku Istota v neistote. Píše, že ako celok sme boli k pádu totality „doslova dokopaní“. Znie to dosť provokačne, no treba popravde povedať, že ľudia boli vo väčšine pasívni, resp. chceli zmenu len v nádeji na zvýšenie životnej úrovne – idey a ideály ich veľmi nezaujímali. A podobné je to aj dnes.

29. 10. 2016
Sloboda môže byť darom, ale i zmarom. Dobrým darom je vtedy, keď ju človek spojí so zodpovednosťou. Keď ju však spojí so svojvôľou, uškodí mu.

30. 10. 2016
Keď uznáme Boha ako stvoriteľa všetkého, musíme tiež uznať, že má moc aj nad hmotou. Môže teda konať i to, čo my vnímame ako zázračné.

31. 10. 2016
Pozorujem, ako sa u nás množia sťažnosti na zvonenie v kostoloch. Koľkých zvony vyrušujú! Vraj sú hlučné a nepotrebné. Nespokojenci sa obracajú na farské i obecné či mestské úrady, ale aj na iné ustanovizne a štátne kontrolné orgány so žiadosťami, aby sa prestalo s vyzváňaním...
Je to úbohé. Neviem zmýšľanie a konanie týchto ľudí inak pomenovať.
(Možno im prekážajú kresťanské zvyklosti a symbolika, volanie muezína by hádam tolerovali.)

1. 11. 2016
Dnes, na Sviatok všetkých svätých, zomrel vo veku 87 rokov významný slovenský ekonóm a politik Augustín Marián Húska (9. 9. 1929 – 1. 11. 2016). Česť jeho pamiatke!

2. 11. 2016
Spomienka na všetkých verných zosnulých by nám mala pripomenúť ohraničenosť nášho pozemského života. Či má človek sedemdesiat, päťdesiat alebo dvadsať rokov, nemôže si byť istý časom, ktorý mu ešte zostáva. Pritom platí, že pripravenosť na smrť umožňuje človeku naplno žiť.

3. 11. 2016
Terajšie dianie v našom parlamente má tragikomické črty. Takzvaná demokratická opozícia si robí posmešky z Andreja Danka. Sama sa tým zosmiešňuje. Ale ani s konaním predsedu parlamentu nemožno celkom súhlasiť. Chce totiž oklieštiť poslaneckú imunitu, aby poslanec mohol byť potrestaný za svoje politické názory.

4. 11. 2016
Na slovenskej mediálnej scéne vzniká zaujímavý a nádejný projekt s názvom Informačná vojna. Stojí za to oboznámiť sa s ním: Infovojna.sk.

5. 11. 2016
Začína sa hovoriť o ďalšej školskej reforme. Z toho, čo o nej preniklo na verejnosť, možno usúdiť, že kríza nášho školstva sa bude ešte viac prehlbovať. Povinná školská dochádzka má byť nahradená povinným vzdelávaním (napohľad nenápadná, ale zásadná zmena) a kompetentní vraj zvažujú aj možnosť zrušenia známkovania! Skrátka, niektorí ľudia majú nutkavú potrebu stále experimentovať a vymýšľať reformy reforiem. Alebo ide o ideový zámer? Chce niekto za každú cenu rozvrátiť hodnotový systém, na ktorom Európa stála celé stáročia?
Známy český katolícky kňaz Petr Piťha povedal: „Obávam sa, že z našich škôl začnú vychádzať neotrasiteľne drzí ľudia neschopní poriadnej práce a bez schopnosti sa dohodnúť. Stále častejšie sa stretávam s ľuďmi, ktorí sú tak slobodní, to jest nedisciplinovaní, že sa to prejavuje ich chaotickým myslením, neschopnosťou čokoľvek domyslieť...“
Tieto slová boli vyrieknuté už dávnejšie, no pekne zapadajú do dnešnej slovenskej reality.

6. 11. 2016
Boha sa treba aj báť. Veď ako sme sa učili na hodinách náboženstva: Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce.

7. 11. 2016
Fiodor M. Dostojevskij vložil v románe Diablom posadnutí do úst jednej z postáv takúto vetu: „Ak niet Boha, akýže som ja kapitán?!“ Naozaj, Boh je nevyhnutný – je garantom dôstojnosti človeka a tvorcom zmyslu ľudského bytia.

Ján Maršálek
::
Predchádzajúci glosár: Komu veriť a komu nie.
::

P. S.:
Možno patríte k tým, ktorých obsah tejto stránky zaujal.
Ešte viac dobrého čítania získate, keď budete odoberať náš e-mailový vestník:
podrobnejšie informácie.

1 komentár:

  1. Otázka zvonenia zarezonovala aj v Katolíckych novinách (č. 24/2017).
    Daniel Dian odpovedal na otázku čitateľa, či je potrebné, aby kostolný zvon zvonil počas dňa. V odpovedi okrem iného uviedol:
    „Žiaľ, v dnešných časoch sme svedkami, ako mnohí ľudia, aj veriaci, sa snažia zvonenie obmedziť, lebo vraj ich ruší. Pritom ide naozaj iba o malú nepatrnú časť času, v ktorom znie zvon ako úžasný hlas na zamyslenie a modlitbu.“

    Ja dodávam: Neruší ich celý deň pustený televízor či prehrávač hudby, nerušia ich prázdne reči a všetok ten zvukový smog, ktorým sa z veľkej časti dobrovoľne obklopujú, ale rušia ich kostolné zvony. Aké úbohé!

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.