- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. februára 2017

Meditácie o krížovej ceste


Robert Hakala: Krížové cesty
Prešov, Vydavateľstvo Michal Vaško, 2016
Robert Hakala (1958), básnik, publicista, autor duchovných zamyslení, prichádza s publikáciou, ktorá obsahuje tri pobožnosti krížovej cesty, alebo ako je uvedené v podtitule: Tri zamyslenia nad utrpením a smrťou nášho Pána Ježiša Krista. Autor pridal k textom aj niekoľko ilustračných fotografií s motívom Kristovho kríža.

Hakalove zamyslenia, či skôr meditácie, približujú tento veľký príbeh dejín z troch hlavných aspektov, zameriavajúc sa postupne na oči a ruky, dušu a telo a napokon myšlienky Ukrižovaného. Umožňuje to hlbšie preniknúť do tajomstva Ježišovej zmiernej obety.
Ide o texty v prvom rade náboženské – texty plné viery, pokory a bázne pred Bohom, sýtené túžbou po náprave života a jeho zameraní na hľadanie Božieho kráľovstva. Kresťan sa isto rád pripojí k spoločnej modlitbe: „Pane, sme úbohí a ľahko ovplyvniteľní. Maj s nami trpezlivosť a zakaždým, keď padneme, nám pomôž postaviť sa!“
Ján Maršálek
::
Súvisiace články:
::
Krížové cesty si môžete objednať napríklad na adrese vydavatel.sk.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.