- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. februára 2017

Slovo na nedeľu (55)

Sám sa od nich vzdialil asi toľko, čo by kameňom dohodil, kľakol si a modlil sa.
(Lk 22, 41)
Aj apoštol Lukáš zaznamenal scénu, ako sa Pán Ježiš modlí. Zaujali ma slová: čo by kameňom dohodil. Je to veľmi pekný opis vzdialenosti – ani nie veľa, ale ani nie málo. Asi toľko, aby bol sám, aby ho nikto nerušil. Ale iba tak vzdialený od apoštolov, aby ho mali na očiach, a on ich tiež. Jednoducho napísané: boli od seba toľko, že sa dobre videli, ale mali pritom aj dostatok súkromia.
Apoštol Lukáš je presnejší ako apoštol Ján – opisuje aj Pánov vonkajší prejav: kľakol si. Pán Ježiš sa modlil pravidelne. Modlitbu považoval za neoddeliteľnú súčasť každého svojho dňa. Modlitbou čerpal silu a hlavne – bol neustále v „spojení“ so svojím Otcom.

Je veľmi dôležité, aby sme si dobre všimli tie časti Písma, ktoré opisujú momenty z Pánovho života týkajúce sa modlitby. Ježiš – Boží Syn – je nám príkladom vo všetkom. A samozrejme aj v modlitbe.
Buďme ako On – nezabúdajme na modlitbu! Nech sa nám stane takou istou potrebou, ako to vidíme u nášho Pána. Nech je nám modlitba posilou a povzbudením. Nech je cestou a spôsobom, ako sa možno porozprávať s Bohom. A v neposlednom rade – ako mu môžeme poďakovať za všetko, čím nás obdaril!
::
Predchádzajúce: Slovo na nedeľu (54)
::

Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.