- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. marca 2017

Pod krížom

(Meditácia)
Môj Pane! Stojím a pozerám sa na tvoj kríž. Na tvoje doráňané a umučené telo. Nie som schopný pochopiť, čo všetko si musel vytrpieť a znášať, keď si sa uponížil a prišiel si medzi nás. Medzi nás hriešnikov, ktorí sme svojím správaním dovolili, aby sa tvoja pozemská púť skončila na kríži.
Pane, tvoje telo je aj naším telom. Tvoje umučenie je aj naším umučením. Tvoja čistá duša nech je pre nás všetkých veľkou nádejou do ďalšieho života. Pane, nikdy si nás neopustil. Si stále pri nás. Pomáhaš nám, ukazuješ nám cestu, po ktorej máme ísť, aby sme na jej konci uvideli tvoju tvár. Pane, nech tvoj kríž je pre nás povzbudením a ustavičným pripomínaním tvojho utrpenia.

::
Telo Pána Ježiša je pribité na kríži. Kríž vysoko čnie nad zemou. Je to výkričník a zároveň znak nášho utrpenia a hriechu. Kríž spája zem s nebom a ľudí navzájom. Náš Pán na kríži zomiera. Prežíva ťažké muky, jeho duša je strápená a naplnená bolesťou i smútkom.
Pane, ty si aj v týchto chvíľach schopný veľkej lásky, ktorou zahŕňaš lotra po svojej ľavici. Sľubuješ mu stretnutie v raji. Pane, aj my sme lotri, tí najhorší, plní hriechov. Pane, neodvracaj svoju tvár od nás a prijmi nás všetkých vo svojom príbytku. Pane, očisti naše duše od hriechov, nauč nás milovať aj svojich nepriateľov! Pane, tvojou smrťou zomierame aj my, nevďační a hriešni!
::
Pane, tvoj kríž a tvoja smrť nie sú konečným riešením nášho života. Tvoj kríž je nádej, láska a večný život. Tvoj kríž je vykúpenie pre nás všetkých. Tvoja smrť je oslava nášho večného života. Pane, naše telá pohltí čierna zem, zmenia sa na prach. Ostanú zabudnuté. Ale pred tebou nikto nie je zabudnutý. Ty každého poznáš po mene. Viem, že ani moje meno ti nie je neznáme.
Pane, buď láskavý a milosrdný. Nech ťa naše hriechy neodradia od tvojho milosrdenstva. Chceme kráčať tou cestou, ktorou si išiel ty. Chceme hovoriť tie slová, ktoré si nám tu zanechal. Pane, sme úbohí a ľahko ovplyvniteľní. Maj s nami trpezlivosť a zakaždým, keď padneme, nám pomôž postaviť sa! Nech tvoj kríž je pre nás útechou, že raz sa s tebou stretneme v tvojom kráľovstve!
::
Úryvky z publikácie Roberta Hakalu Krížové cesty.

Knižku si môžete objednať napríklad na adrese vydavatel.sk.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.