- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. apríla 2017

Slovo na nedeľu (63)

Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.
(Mt 6, 17–18)
Na začiatku Pôstneho obdobia mi kňaz mi urobil krížik na čelo a povedal: „Kajajte sa a verte evanjeliu.“ Čo znamená kajať sa? A čo veriť evanjeliu? Ako máme prežívať dni veľkého pôstu?
V prvom rade si musíme uvedomiť, že sme len prach a na prach sa obrátime. Čo však neznamená, že sme takým prachom, ktorý vietor rozfúka do širokého okolia a v tom momente sa stratí... Nie, sme prachom, ktorý na konci vekov bude vyzdvihnutý a bude mu opäť vdýchnutý život. A my povstaneme a začneme nový život, ktorý nám pripravil Pán.

Kajajte sa – uvedomte si všetky svoje hriechy, prehrešky a nespravodlivé činy, ktorými ste ubližovali svojej duši a všetkým, ktorých ste počas svojho pozemského života stretli. Pôst nie je len záležitosťou jedla. Pôst je o pokore a rozjímaní. Pôst je obdobie, keď si máš uvedomiť, aký si pred Pánom malý, maličký...
Pôst nerobíš kvôli druhým, ale hlavne kvôli sebe. Pôst pomôže tvojmu vnútru vyrovnať sa s ťažobou, ktorá trápi a ťaží. Porozprávaj sa s Pánom, ale nepoužívaj slová. Musíš uveriť, že On vie o tebe všetko. Má ťa dobre prečítaného. Skutočne, musíš uveriť Písmu. V ňom sa nachádza pravda. Radostná zvesť o našej nádeji!
Robert Hakala
::
Predchádzajúce: Slovo na nedeľu (62)
::

Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.