- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. mája 2017

Redakčný vestník – máj 2017

Život je pohyb a boj, neľahká cesta odniekiaľ niekam... Jozef Holzner vo svojej vynikajúcej knihe o apoštolovi národov svätom Pavlovi píše: „Beda, keď hrdinstvo vymizne z kresťanstva, keď zaspí bedlivá starostlivosť! Vtedy odrazu príde poryv vetra a rozmece milú farskú idylu. Niekedy dopúšťa Boh na celé svetové diely aj zemetrasenie, aby sme vyšli z našich zákopov a úkrytov.“
Možno povedať, že celá Európa je teraz v takom poryve vetra a že príde aj zemetrasenie. Naša bedlivosť totiž ochabla, horlivosť ochladla a viera je menšia ako horčičné zrnko. V takom prípade nestačí nejaký malý chirurgický zákrok, nevyhnutný je radikálny rez.

Ježiš Kristus prináša spásu a milosrdenstvo, zároveň však od nás žiada vieru, pokánie a obrátenie. Žiada od svojich nasledovníkov, aby boli soľou, ktorá dá dobrú chuť životu, aby boli kvasom, ktorý prekvasí a pretvorí svet. Veru, veľká a vážna úloha stojí pred každým kresťanom, ale na druhej strane – je predsa radosťou pracovať na veľkej a vážnej úlohe.
PriestorNet chce byť pri tom – bez bulvárnosti, s úctou k pravde.
::
Ponúkame dobré čítanie:
::

PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.